Introduktion til tekniske indikatorer

I denne artikel vil vi gennemgå de mest populære indikatorer og give dig et kort resumé over, hvad de hver især kan anvendes til.

Artiklen er et godt udgangspunkt for den nye daytrader, der gerne vil lære mere om teknisk analyse, da artiklen kan bruges som et opslagsværk.

Nedenfor gennemgås hver indikators effekt, relevans og formål.

MACD indikatoren

MACD indikatoren er en af de mest kendte indikatorer. MACD står for Moving Average Convergence Divergence. Den består af to glidende gennemsnit – et langsomt og et hurtig et.

Der er basalt set tre måder at bruge MACD indikatoren på.

Den første måde at bruge MACD indikatoren på er, at bruge den som et filter til ens handler. Krydser indikatoren over 0, så må man kun gå lang. Omvendt må man kun gå short, når den ligger under 0.

Den anden måde er en trend-following metode, hvor man køber og sælger, når MACD indikatoren giver tegn på en fortsættelse af trenden.

Den tredje metode er en trend-reversal metode, hvor man bruger divergensen mellem MACD indikatoren og prisen på grafen til at forudse en vending i trending.

Her kan du læse en længere artikel omkring MACD indikatoren samt en mere dybdegående forklaring omkring brugen af den.

Bollinger Bands

Bollinger Bands er også en af mest kendte indikatorer. Den er brugt af rigtig mange daytradere.

Bollinger Bands kan bruges til flere forskellige ting. Den kan bl.a.:

  1. Bedømme styrken i en trend, og
  2. Fortælle hvornår markedet er i balance og ubalance.

Der er generelt to handelsstrategier forbundet med Bollinger Bands.

Den første er en trend-following metode, hvor man forsøger at ride med på stærke trends i markedet.

Den anden metode, er en metode, hvor man går imod trenden i forventning om, at prisen vender tilbage mod gennemsnittet (the mean).

Her kan du læse meget mere om Bollinger Bands.

Glidende gennemsnit

De glidende gennemsnit er nogle af de mest enkle tekniske indikatorer, men kan samtidig være meget værdifulde i daytrading. De udgør oftest basen for en række andre indikatorer, såsom MACD indikatoren.

Man anvender typisk de glidende gennemsnit som et filter og til at vurdere om et givent instrument er i en optrend eller nedtrend. Man kan også benytte sig af to glidende gennemsnit – et langsomt (f.eks 200 perioders) og et hurtigt (f.eks 50 perioders) – og bruge de to som et lidt mere sofistikeret filter. Når de to så krydser hinanden i en opadgående bevægelse, så er det tegn på, at man skal købe, og omvendt når de krydser hinanden i en nedadgående retning.

Derudover kan de glidende gennemsnit også udgøre en potentiel form for dynamisk støtte- eller modstandsniveau for kursen.

Du kan læse mere om de glidende gennemsnit her.

RSI indikatoren

RSI står for Relativ Strength Index.

Det er en rigtig populær indikator, som indikerer hvornår et instrument er henholdsvis overkøbt og oversolgt. Typisk bruges RSI indikatoren i forbindelse med en trend-reversal strategi.

Ved trend-reversal kan man – ligesom på MACD indikatoren – handle på divergensen mellem RSI indikatoren og kursen i en forventning om, at trenden er ved at skifte.

Du kan læse mere om RSI indikatoren her og i denne og denne artikel om avanceret brug af RSI indikatoren.

Volumen

Volumen er i sig selv ikke en egentlig indikator, men vi har valgt at inkludere den i denne oversigt, da man sagtens kan tyde ting ud fra volumen i sin daytrading. Volumen er ret simpelt, det er blot omsætningen – altså køb eller salg af et instrument – på et tidspunkt. Typisk vises volumen vertikalt i bunden af grafen.

Man kan tyde forskellige ting ud fra volumen.

Er der f.eks stigende volumen i bunden af en konsolideringszone, så kan det indikere, at der er købere der akkumulerer, og man kan her komme tidligt ind i en begyndende optrend.

Volumen kan også give os et prej om, hvor tydeligt vi skal tage de andre signaler i vores daytrading. Har vi f.eks fået et købssignal, men volumen er lav, så kan det være et faretegn.

I kan læse mere om brugen af volumen i daytrading her og i denne artikel.

ADX indikatoren

ADX står for Average Directional Index.

Indikatoren fortæller os, om et givent instrument er i en trend eller er på vej fra en konsolideringsfase til en trendfase. Indikatoren kan dermed hjælpe os daytradere til ikke at handle i et marked, der bevæger sig sidelæns, men afvente at det begynder at trende.

I kan læse mere om ADX indikatoren her, hvor der også er vedhæftet en video som forklarer mere om ADX indikatoren.

Stochastic indikatoren

Stochastic indikatoren er en fast del i den tekniske værktøjskasse hos mange daytradere.

Stochastics er en såkaldt oscillator, der konstant veksler mellem to yderpunkter (i dette tilfælde 0 og 100). Indikatoren kan identificere hvornår et instrument er ved at være oversolgt og overkøbt og kan dermed indikere en snarlig vending i trenden.

I kan læse mere om Stochastic indikatoren her samt læse en gennemgang af en daytrading med indikatoren i denne artikel.

Parabolic SAR indikatoren

Parabolic SAR er næsten et handelssystem i sig selv. SAR står for Stop and Reverse.

Parabolic SAR Indikatoren kan sige noget om, hvorvidt et instrument er i en optrend eller nedtrend.

Man kan med fordel bruge den til at traile sit stop-loss med. Derudover spiller den også godt sammen med nogle af de andre indikatorer nævnt ovenfor, f.eks de glidende gennemsnit som et ekstra filter.

Du kan læse mere om Parabolic SAR indikatoren her, og lære hvordan man daytrader med den.

CCI indikatoren

CCI står for Commodity Channel Index.

Denne indikator måler det nuværende prisniveau i forhold til et gennemsnit af prisen på et instrument.

Det vil med andre ord sige, at CCI-indikatoren måler prisens afstand i forhold til et glidende gennemsnit. Det betyder, at CCI-indikatoren har en høj værdi, når prisen er langt over det glidende gennemsnit. Omvendt har CCI-indikatoren en lav værdi, når prisen er langt under det glidende gennemsnit. Derfor kan CCI-indikatoren anvendes til at måle overkøbte og oversolgte niveauer. CCI er derfor en god indikator til at finde trend-reversals.

Det interessante ved CCI-indikatoren er, at den ikke er begrænset af et interval, som er tilfældet for RSI-indikatoren. Derfor kan CCI-indikatoren bevæge sig frit og vise korrekte divergenser.

Du kan læse mere om CCI indikatoren her.

Dagens ATR indikator

Dagens ATR indikator kan give en indikation om, hvorvidt et givent instrument er ude for balance.

Dette er en indikator, som kun kan anvendes til daytrading, men det er en rigtig vigtig indikator og faktisk min personlige favorit.

Dagens ATR kan bruges til Mean Reversion handler, det vil sige en vending i trenden i forventning om, at kursen vil søge tilbage mod the mean (læs gennemsnittet).

Du kan læse mere om indikatoren, samt om hvordan jeg selv bruger den i min daytrading i artiklen og videoen.

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang is experienced day trader particular interested in trading algorithms, strategy development and software.