MACD-indikatoren

macd_indikatoren

Daytrading med MACD-indikatoren

Uanset om man trader lynhurtigt på en 1-minuts graf eller om man handler på dagsgrafer, er det vigtigt at vide, om trenden er stærk, og i hvilken retning den går.

Hvis du kender trenden og dens styrke, øger du dine chancer for at tjene gode penge i markedet. Prøver du omvendt at handle i mod en trend, så ender det tit med tab.

I artiklen her vil jeg gennemgå punkterne:

  • Hvad er MACD?
  • Hvordan kan den bruges?
  • Hvad er svaghederne ved indikatoren?

MACD er en af de mest kendte indikatorer i Teknisk Analyse, og kan sagtens være glimrende at have i værktøjskassen. Så lad os kigge på grunddelene i indikatoren.

Hvad er MACD?

MACD står for Moving Average Convergence Divergence. Bag dette kryptiske navn ligger en ret simpel ide.

For at regne MACD ud, skal vi blot bruge to glidende gennemsnit (EMA), nemlig 12 perioders EMA (Exponentielt glidende gennemsnit) og 26 perioders EMA.

12- og 26 perioder er de standarder som de fleste softwarepakker er født med. Men de kan selvfølgelig varieres.

For at regne MACD ud skal man nu blot trække det korte gennemsnit fra det lange, så har vi vores indikator.

På billedet her ser du en kursgraf med 12- og 26-dages gennemsnit lagt ind.

MACD1 Her ses Carlsberg-aktien med de to glidende gennemsnit


Nu trækker vi de to gennemsnit fra hinanden, og så får vi en indikator i bunden af grafen, der viser forskellen.

Vi trækker nu de to gennemsnit fra hinanden og får MACD indikatoren i bunden. Vi trækker nu de to gennemsnit fra hinanden og får MACD indikatoren i bunden.

Læg mærke til at når det hurtige gennemsnit (den røde linje) falder under det langsomme gennemsnit (den grønne linje) så falder MACD ned under 0 – og omvendt.

Hvad betyder dette for min daytrading?

Hvis du har investeret i en aktie, der er steget flot, så kan det være interessant at se, hvornår den begynder at tabe fart. Dette kan man selvfølgelig prøve at spotte selv på grafen, men MACD kan være en fin hjælp.

Når MACD ligger højt i plus og så begynder at vende rundt, betyder det jo blot, at afstanden mellem de to glidende gennemsnit mindskes. Dette sker kun, når aktien taber fart, og derfor kan det være første signal til, at du skal overveje at sælge papiret.

Trading på MACD Crossover

Nogle daytradere bruger MACD på den måde, at de kun må gå lang (dvs. satse på stigning) når MACD er stigende og er krydset over 0-linjen (kaldet crossover), og må så kun gå short (dvs. satse på fald), når MACD er faldende og er under 0-linjen.

Trading på kryds af signallinjen

Signallinjen i MACD er den lille røde stiplede linje, du kan se sammen med MACD indikatoren nederst på grafen. Dette er blot et 9 perioders gennemsnit på MACD.

Nogle daytradere bruger denne linje som en skillelinje for, hvornår de må gå long og short i et papir.

Trading på divergens

Den meste benyttede metode til Trading med MACD er nok brugen af såkaldt divergens.

På grafen her ser du et eksempel på sådan en divergens.

Her ses et eksempel på MACD divergens, hvor prisen stiger men MACD falder
her ses et eksempel på MACD divergens, hvor prisen stiger men MACD falder

Divergens her betyder, at der er stigende priser i grafen men faldende niveauer i MACD. Når man ser disse divergenser skal vi til at holde øje med en mulig vending i kursen, da farten på trenden nu aftager.

Svagheder ved MACD-indikatoren

MACD er – lige som de almindelige glidende gennemsnit – en såkaldt lagging indicator, der altid er lidt bagud i tid. Det er derfor ikke en indikator, der skal bruges alene. Den kan fortælle en masse om en trends retning og styrke, men den er ikke altid optimal til at give helt konkrete købs- og salgssignaler.

Video om MACD

Hvis du vil vide mere om brugen af MACD, kan du se en video om emnet her:

 

 

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *