ETX Capital anmeldelse (3.3)

I denne artikel anmelder vi den engelske handelsplatform ETX Capital.

Vi bedømmer bl.a. følgende forhold i anmeldelsen:etx capital review

 • Sikkerhed
 • Produktudvalg
 • Handelsplatforme
 • Handelsomkostninger
 • Grafpakken
 • Kundeservice
 • Demokonto
 • Bonusser

Sidst i artiklen kommer vi med en samlet bedømmelse af ETX Capital med udgangspunkt i ovenstående parametre.

Om ETX Capital

Selskabet stammer oprindelig tilbage fra 1965 under selskabsnavnet Monecor Ltd. ETX Capital er handelsnavnet for Monecor (London) Ltd.

I 2007 blev Monecor´s daværende handelsplatform kaldet TradIndex omdøbt til ETX som følge af en fusion i markedet.

ETX står for Electronic Trading, Telephone Trading and Execution Services.

Siden 2010 er ETX Capital åbnet i bl.a. Tyskland, Frankrig, Spanien, Portugal, Rumænien, Grækenland, Sydafrika og Kina (kilde: Wikipedia).

ETX Capital har base i City of London og er oprettet under og kontrolleret af de engelske finansmyndigheder (Financial Conduct Authority) og opfylder dermed alle de finansielle krav til en handelsplatform.

Indskydergarantien er de lovpligtige 50.000 pund svarende til lige under 500.000 kroner, som du er sikret, hvis ETX skulle lukke.

Generelt om kontoformen hos ETX, så er det muligt at tabe mere, end du sætter ind på kontoen. Det er lidt forskelligt fra broker til broker, om de vælger at afdække kontoen mod tab. Men hos ETX har man valgt at lade risikoen ligge hos kunden. Det betyder desværre, at man i teorien kan tabe langt mere, end man sætter ind.

ETX Capital i Danmark

Siden 2012 har ETX Capital haft dansk kontor i Charlottenlund under ledelse af regionschef Jesper Skov.

I Danmark har ETX´s handelsplatform været en populær platform til daytrading hos især mange nye daytradere.

Den store popularitet i Danmark er opnået igennem intensiv online annoncering, affiliate marketing programmer samt hyppig eksponering af daytrader Tom Hougaard, der konsekvent bruger platformen i sin trading på radioprogrammet ”Millionærklubben” på Radio 24/7.

Produkter hos ETX Capital

ETX Capital dækker et meget stort antal markeder og dækker de fleste markeder på områder som:

 • Store aktier
 • Råvarer
 • Forex
 • Indeks
 • Obligationer
 • ETF’er

I alt kan der findes omkring 6.000 markeder at handle hos ETX, hvilket burde dække behovet hos de fleste daytradere.

Skønt der dækkes mange markeder, så skal man være opmærksom på, at ingen broker er konkurrencedygtig på alle markeder. Her gælder det også for ETX, så man satser på visse markeder og så kører med højere handelsomkostninger på andre. Dette kommer vi mere ind på i afsnittet omkring spreads.

Handelsplatforme hos ETX Capital

ETX Capital tilbyder tre forskellige platforme: ETX Trader Pro, ETX MT4 og ETX Binary.

Funktionerne på hver platformen vil vi gennemgå længere nede i artiklen.

Sproget på platformen er på engelsk. For at vi kan give topkarakteren 5 til handelsplatformen skal der også være mulighed for at sproget på platformen er på dansk.

ETX Trader Pro

Trader Pro er den mest brugte platform fra ETX Capital. Den er webbaseret samt nem at åbne og benytte.

Der er blevet gjort meget for at simplificere platformen, så den er overskuelig, intuitiv og brugervenlig.

ETX-billede

ETX MT4

ETX Capital tilbyder også handel via den klassiske handelsplatform MetaTrader 4 (i daglig tale blot kaldet MT4).

MT4 er en af de ældste og mest brugte platforme hos private tradere i Verden i dag. Det er en udmærket platform med mange funktionaliteter og muligheden for at finde nye indikatorer m.m. til download på internettet.

MT4-platformen er dog ikke noget særkende og har som sådan ikke noget direkte med ETX Capital at gøre, idet der blot kan handles igennem den. Så her har ETX-brugerne fuldstændig samme muligheder som alle andre brugere af MT4-platformen i hele Verden.

MT4-ETX

ETX Binary

ETX Capital tilbyder også handel via de såkaldte binære optioner, som kendes fra mange andre mere eller mindre seriøse udbydere.

Mange anser binære optioner for at være et relativt useriøst produkt indenfor trading, da prissætningen og omkostningerne forbundet hermed er meget svære at gennemskue for brugeren.

Grundlæggende væder man i de binære optioner mod brokeren eller markedet om, hvorvidt et givent produkt (f.eks. DAX) er over eller under et bestemt niveau om alt lige fra 30 sekunder til flere dage eller uger i fremtiden.

Vi anser ikke de binære optioner som et seriøst alternativ til almindelig daytrading. Det trækker ned i bedømmelsen af ETX Capital, at de udbyder så useriøse produkter i Danmark, selvom de – os bekendt – ikke gør meget for aktivt at markedsføre dem.

Handelsomkostninger hos ETX Capital

ETX er en såkaldt spreadbetting platform, hvilket betyder, at der ikke er nogen egentlig fast kurtage, som man ofte ser det i forbindelse med aktiehandel. Udgiften ved at handle består udelukkende af, at man betaler det såkaldte spread (læs forskellen) imellem købs- og salgsprisen.

Prisen angives eksempelvis som det ses nedenfor i det tyske DAX-indeks:

etx capital anmeldelse

Når der købes værdipapirer, så køber man til prisen til højre (i dette eksempel 10.155,3) og hvis man ville sælge øjeblikkeligt igen, så ville man skulle sælge 1 point lavere til kurs 10.154,3. Det ene point i forskel er prisen på handlen.

ETX Capital har rimelige spreads på de store markeder

En væsentlig faktor at kigge på som aktiv daytrader er selvfølgelig handelsomkostningerne i form af spreads per market. Disse spreads kan svinge kraftigt alt efter tidspunkt af døgnet, markedssituationen, nyheder osv. Dagen efter BREXIT lå spread på DAX f.eks. 3.000% over normalt.

På en helt almindelig markedsdag ligger ETX rimelig placeret i konkurrencen om de laveste spreads. Især på mange af de meste populære produkter, forsøger de at ligge i den bedre ende.

I skrivende stund er spreads som følger:

DAX: 1 point

DOW: 1 point

EUR/USD: 1 – 1,5 point/pip

USD/JPY: 2 – 2,5 point/pip

Olie: 4–5 point

Guld: 4-5 point

ETX Capital bør ikke benyttes til aktiehandel

Bevæger man sig til gengæld ned i aktierne for at daytrade disse aktivt, så mister ETX dog hurtig konkurrenceevnen. Især kan man ved de mellemstore danske aktier se nogle ret høje spreads, som ikke gør det attraktivt at handle aktier hos ETX Capital.

Som det er normalt ved spreadbetting, så starter indsatsen ved 50 øre per point og fortsætter rigtig højt op.

Grafpakken som arbejdsværktøj

Lad os kigge nærmere på grafpakken hos ETX Capital.

Den basale graf

Selv grafpakken hos ETX kan i bund og grund det, som en ny trader kunne ønske. Der kan trækkes og skubbes i selv grafen for at ændre størrelsesforhold, og grafisk ser det hele lækkert ud.

Et eksempel på en graf kunne være denne:

Man kan oprette templates og gemme dem, så man altid kan finde dem frem igen.

Og ønsker man ikke de meget brugte candlesticks, som i dette tilfælde, så kan der vælges mellem almindelige bar-charts, Heikin-Ashi, linjegraf m.fl.

Skønt det nok ikke er her de fleste nye tradere ville få brug for flere valgmuligheder, så kunne vi personligt godt tænke os et lidt bredere spektrum af muligheder som f.eks. Renko-charts, point&figure, tick-charts m.m. Men dette vil formentlig ikke være nødvendigt hos flertallet af brugerne.

Selv grafen kan også ændres i tidsramme fra få sekunder og op til uger og måneder. Så alt i alt kan platformen det, man ville kunne forvente af en moderne handelsplatform.

Udvalg af relevante indikatorer

Mange tekniske analytikere bruger indikatorer, så derfor er det selvfølgelig relevant at kigge på udvalget af disse. De fleste nye tradere bruger indikatorer som RSI, MACD, Momentum, glidende gennemsnit osv. Og disse findes alle i grafpakken.

Langt de fleste tradere vil være så rigeligt tilfredsstillet med udvalget på denne front. Vi kunne godt tænke os et lidt større udvalg og evt. muligheden for at hente nye indikatorer ind. Men hvis man har ønsker i den retning, så kan man jo blot vælge at benytte MT4-platformen, idet man så har mulighederne der.

En stor mangel hos ETX er dog, at der ikke findes mulighed for at aflæse volume/omsætning på graferne. Rigtigt mange daytradere er begyndt at bruge volume som en vigtig indikator på styrkeforholdet mellem købere og sælgere på givne prisniveauer. Det at ETX ikke kan plotte volume og dermed heller ikke har mulighed for at vise volumeindikatorer som Money Flow Index, On Balance Volume osv. Er en meget stor mangel, hvor mange tradere vil føle, at de mangler et vigtigt værktøj, som man så skal finde i andre platforme.

Trading direkte fra grafen

I ETX Trader Pro er det muligt at handle direkte på skærmen. Men lægger sine long- eller short-ordrer ind, evt. også med stop-loss angivet, og disse kan man så få vist direkte på skærmen, hvor man også kan flytte dem med musen. Dette fungerer glimrende.

Stop-loss

TraderPro har de værktøjer man kan forvente på området omkring stop-loss, det vil sige at man definerer et niveau, hvor handlen automatisk skal lukkes.

Man kan sågar i nogle tilfælde og ved nogle produkter købe sig til et såkaldt ”garanteret” stop-loss, hvor man kender ens exitkurs med garanti, uanset hvor slemt markedet ellers går i den forkerte retning. Dette fungerer fint, men det er en ret dyr forsikring, hvis man trader nogenlunde aktivt.

ETX tilbyder også et trailing stop, hvor exitniveauet følger kursen op. Dette fungerer dog lidt ufleksibelt, idet dette trailing-stop rykkes i nogle store trin på f.eks. 10, 20 eller 30 point af gangen i stedet for blot følge prisen glidende op ad. Så her er vi ikke alt for begejstret for mulighederne.

Med hensyn til stop-loss så har ETX i foråret 2016 døjet med nogle tekniske fejl på denne front. Brugere har oplevet at blive stoppet ud for tidligt eller er slet ikke blevet stoppet ud. ETX Capital har arbejdet hårdt på sagen, og det lader til at være blevet løst nu. Det skal i denne sammenhæng siges, at kunder der har lidt tab på grund af tekniske fejl efter sigende er blevet kompenseret for tabene.

Kundeservice hos ETX Capital

Handler man fra ETX i Danmark, så er der en todelt support. Hvis man ringer inden for normal åbningstid, så kan man som regel træffe en dansktalende support, hvilket fungerer glimrende.

Er der ingen på kontoret eller er det uden for almindelig dansk åbningstid, så har man muligheden for support på engelsk. Dette fungerer som regel godt. Men vi kan høre på en del brugere, at de har haft svært ved at komme igennem. Og emails til den engelske support kan godt tage lang tid at få besvaret.

Demokonto hos ETX Capital

Som hos de fleste andre brokere, så kan man også hos ETX få en demokonto. Det giver mulighed for at teste sine evner og platformens funktionaliteter, inden man starter med at risikere rigtige penge.

Hos ETX udløber demokontoen som standard allerede efter 14 dage. Herefter skal den genaktiveres, hvilket kan synes en smule besværligt.

Det trækker ned i den samlede bedømmelse af ETX Capital.

ETX Capital benytter bonus til at tiltrække nye kunder

Hos ETX lokkes der ofte med diverse bonusser for at hente nye kunder ind i folden. Disse bonusser kan lyde vældigt fristende, idet man her får ”gratis” penge bare for at sætte penge ind og begynde at handle.

Vi plejer dog at rådegive især nye tradere til ikke at tage imod disse bonusser fra ETX eller andre. For sammen med bonussen følger der altid et krav om en minimumsomsætning i løbet af f.eks. 90 dage. Dette kan ofte få nye tradere til at overtrade, det vil sige handle alt for ofte, blot for at opfylde betingelserne.

Er man en rutineret trader, der overvejer at flytte til ETX, så kan bonusserne selvfølgelig være en fin gevinst, hvis man kender sine metoder, værktøjer, risiko, handelsfrekvens osv. Helt til bunds. Men i store træk er dette ikke område, som vi vil mene trækker vurderingen af ETX op, måske snarere tvært imod.

ETX_Capital-reviewSamlet bedømmelse af ETX Capital

 • Sikkerhed – 3.5 point
 • Produktudvalg – 5 point
 • Handelsplatforme – 3.5 point
 • Handelsomkostninger – 3 point
 • Grafpakken – 3 point
 • Kundeservice – 4 point
 • Demokonto – 3 point
 • Bonusser – 2 point

Samlet bedømmelse 3.3 point ud af 5.0.

Samlet set er ETX en udmærket platform for den nye daytrader, der gerne vil i gang med en simpel platform, der ikke kræver den store indsats, da man kan åbne en konto med indskud fra 1.000 kr. og minimumsindsatsen er ganske lille.

Den danske support fungerer ret godt og tager de løbende problemer med softwaren seriøst, så de fleste nye daytradere vil føle sig trygge hos ETX Capital.

Det er også godt, at platformen tilbyder en mulighed for en demokonto. Men vi mener, at 14 dages prøveperiode er alt for lidt til, at man for alvor kan få testet mulighederne af. Her kunne vi godt tænke os en længere periode som standard.

En af de største indsigelser vi har imod platformen er, at der ikke tilbydes volume i grafpakken. Dette er efterhånden et absolut must hos en seriøs handelsplatform i 2016. Det undrer os, at ETX har bortprioriteret dette, idet det sætter nogle kraftige ridser i lakken på et ellers ganske udmærket produkt til den nye eller let øvede trader.

>> Du kan tilmelde dig ETX Capital her <<

Disclaimer: Vi modtager ingen betaling for denne anmeldelse. Alle bedømmelser og holdninger i denne artikel er så objektive som mulige og er ikke producerede i samarbejde med ETX Capital. ETX Capital er hverken annoncør eller sponsor hos DaytraderLand.com. Hvis du tilmelder dig ETX Capital´s handelsplatformen igennem ovenstående affiliate-link, så vil skribenten modtage en mindre provision fra ETX Capital som en del af deres affiliate program.

Kommentarer til anmeldelsen?

Del gerne dine oplevelser med ETX Capital nedenfor i kommentarfeltet.

Tak!

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

2 kommentarer til “ETX Capital anmeldelse (3.3)

 1. Min oplevelse af ETX:

  Jeg startede min daytrading ved ETX, og som platform er den en rimelig én for nybegyndere, idet at man kan satse meget lavt per point og de har en rimelig brugervenlig platform. Spreads, som det også er nævnt ovenfor, er rimelige i de aktive sessions, men kunne sagtens være lavere.

  Dog har jeg en strategi, hvor jeg gerne skal kunne handle søndag aften kl 23, og her er spreads enten voldsomt skruet i vejret eller også står der “Ring” – hvem f*nden har tid til at ringe til London en søndag aften når man skal gå short EURUSD?! Det har kostet mig en del missede setups. Det er virkelig irriterende og det er tit at det opstår.

  Selve platformen er heller ikke noget at råbe hurra for. Det er selvfølgelig personligt hvad man kan lide, men jeg er helt stoppet med at lave analyser i ETX og bruger dem nu kun til eksekvering af mine handler.

  En anden ting som er et minus ved dem, er at man tit enten ikke får den pris man gerne vil have når man skal ind i markedet, eller at man slet ikke når at komme med (dette er selvfølgelig gældende for daytrading og ikke swingtrading). Der skal ikke meget volatilitet til, før at man bliver slipped et par pips. Selvom det måske ikke betyder så meget i den enkelte situation, bliver et par pips her og der en betydelig del i længden.

  Konklusion: ETX er en fin nok begynder-platform, men til seriøs trading mangler jeg lidt nogle flere features og et lidt lækrere design i grafpakken. Derudover er spreads om natten og det med “Ring” en utrolig irriterende ting. Jeg er derfor på udkig efter en ny broker. Håber i kan bruge min mening, det er ikke for at skyde ETX ned, det er blot min egen personlige holdning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *