ADX indikatoren – Daytrading på trends

adx_indikator

Mange daytradere oplever, at det er nogenlunde nemt at tjene penge i et marked, der bevæger sig jævnt i én retning (enten op eller ned), og hvis du lærer at anvende ADX indikatoren, så kan du tjene penge både ved opad- og nedadgående trends.

Det der for alvor giver os daytradere problemer er, når markedet går i et såkaldt Trading range, hvor det blot er bevægelser op og ned inden for et meget snævert prisinterval.

Her er et eksempel på, hvordan markedet hurtigt kan ændre karakter:

markedsbevægelser

Her ser vi i den første vandrette kanal, hvordan markedet bevæger sig sidelæns inden for 20-30 pt. interval i det tyske DAX-indeks. Hvis dette forekommer længe, vil mange daytradere prøve at finde en trend, og de vil hurtigt komme til at sidde og handle ind og ud af markedet med små tab og masser af handelsomkostninger som følge her af.

Efter den vandrette kanal kommer der en lækker periode med stigninger på i alt 60-70 pt., og her kan daytraderen lave gode penge ved at købe sig ind i trenden og så følge den roligt op.

Men på et tidspunkt dør trenden ud, og vi får igen en vandret periode med en vandret kanal på ca. 15 pt. i bredden, hvilket vi skal os fra.

Hvordan spotter vi en stærk trend?

Der er mange måder at spotte trends på. Men én af de meget effektive er ved at bruge den indikator, der kaldes ADX eller Average Directional Index.

ADX indikatoren er en indikator, der fortæller os noget om, hvor meget der bliver “trykket på speederen” i markedet lige nu. Her vil jeg ikke komme så meget ind på, hvordan den udregnes, idet det er en ret kompleks beregning.

Men det første man gør er at finde ud af, hvor stærk henholdsvis køber- og sælgersiden er. Dette sker ved at finde to linjer, der kaldes Positive Directional Movement Index (+DMI) samt Negative Directional Movement Index (-DMI). Dem ser vi nu sat ind i grafen her:

PDI+-

Her ser vi +DMI (grøn) og -DMI (rød), og vi ser at de først indsnævres, så kører de tæt forbundet i en periode for så at sprede sig fra hinanden igen.

Når de to linjer bevæger sig fra hinanden fortæller det, at trenden tager til i styrke. Og når den grønne linje er øverst er det en opadgående trend og rød øverst er ved en nedadgående trend.

Nu kommer vi så til den sidste beregning/indikator.

Brug af ADX indikatoren til daytrading

ADX indikatoren er helt kort fortalt en sammenregning af de to linjer, som er beskrevet herover.

Når ADX indikatoren føres ind i diagrammet, ser det således ud:

ADXibrug

Her ser vi den blå linje, der indikerer noget om trendens styrke. Jeg har tegnet en linje ind omkring 25, og når ADX indikatoren ligger over 25 (og gerne er stigende), så skal vi for alvor være opmærksomme på at daytrade, da markedet så har god styrke.

Når ADX indikatoren begynder at miste styrke, og vi er på et meget højt niveau, skal vi igen til at passe lidt på, da vi så nemt kan komme ind i nogle sideværts kanaler, der ofte kommer til at koste os penge.

ADX indikatoren skal selvfølgelig ikke stå alene, men det er et glimrende lille redskab at have med i sin daytrading værktøjskasse.

Hvis du vil se mere om ADX indikatoren, kan du se videoerne her:

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

1 kommentar til “ADX indikatoren – Daytrading på trends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *