Commodity Channel Index

CCI

Commodity Channel Index – eller ofte kaldet CCI-indikatoren – er en af de mere interessante indikatorer. Den blev udviklet af Donald Lambert i 1980 og senere videreudviklet til brug i tradingsystemet Woodies CCI.

Hvordan fungerer Commodity Channel Index indikatoren?

Indikatoren måler det nuværende prisniveau i forhold til et gennemsnit af prisen. Det vil med andre ord sige, at CCI-indikatoren måler prisens afstand i forhold til et glidende gennemsnit (på engelsk kaldet Moving Average). Det betyder, at CCI-indikatoren har en høj værdi, når prisen er langt over det glidende gennemsnit. Omvendt har CCI-indikatoren en lav værdi, når prisen er langt under det glidende gennemsnit. Derfor kan CCI-indikatoren anvendes til at måle overkøbte og oversolgte niveauer.

CCI-indikatoren udregnes på følgende måde med en standardindstilling på 20-perioder:

CCI = (Typical Price – 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)

Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3

Constant = .015

Ovenstående behøver du ikke forstå for at kunne anvende CCI-indikatoren, men nu fik du lige den fulde forklaring.

På nedenstående billede kan man se, hvordan CCI-indikatoren bevæger sig i forhold til et 20-dages glidende gennemsnit.

Commodity Channel Index

Når CCI-indikatoren bevæger sig ved 0-linjen, så siges markedet at bevæge sig ved ligevægten.

Daytrading baseret på Commodity Channel Index

0-linjen differentierer imellem en op- og nedtrend. Man kan derfor anvende et kryds af 0-linjen, som et indgangssignal og efterfølgende tage profit, når CCI-indikatoren dykker under 0-linjen. Alternativt kan man tage profit, når CCI-indikatoren nærmer sig værdien 200, da prisen så er for langt væk i forhold til ligevægten.

Det er illustreret i grafen nedenfor.

Commodity-Channel-Index

Det interessante ved CCI-indikatoren er, at den ikke er begrænset af et interval, som tilfældet er for RSI-indikatoren er af 0-100. Derfor kan CCI-indikatoren bevæge sig frit og vise korrekte divergenser.

På nedenstående billede ser vi en bullish divergens i CCI-indikatoren ved den første linje til venstre. En bullish divergens opstår, når prisen laver en lavere bund, mens CCI-indikatoren laver en højere bund. Omvendt er en bearish divergens når prisen laver en højere top, men CCI-indikatoren laver en lavere bund. Sidstnævnte ses ved linje nummer 2, hvor der også er en hoved-skulder formation.

CCI indikator

Nu kan vi tage skridtet videre og forsøge at behandle CCI-indikatoren, som prisen. Det betyder, at vi vil tegne trendlinjer i CCI-indikatoren for at se, hvordan de harmonerer med udviklingen i prisen. Woodies CCI-system bygger blandt andet på denne tilgang.

Woodies CCI system

Som man kan se på billedet ovenfor, så kan trendlinjerne vise de næste niveauer i CCI-indikatoren, hvor den vil finde modstand eller støtte. Specielt ved den blå pil kan vi se, hvordan en parallelforskydning af den øvre trendlinje gav det næste support niveau i prisen. De små flag i indikatoren kan relateres til et Bollinger Band squeeze, hvor der er lav volatilitet. Her kan man vælge at handle de brud, der sker af flagene.

CCI-indikatoren minder faktisk på mange måder om Bollinger Bands, da CCI-indikatoren også viser det statistiske forhold mellem prisen og ligevægten

Sammenfatning på Commodity Channel Index

Sammenlagt kan CCI-indikatoren bruges til at identificere situationer, når markedet er overkøbt eller oversolgt samt vise trendvendinger. Det er meget værdifuldt i din daytrading og swingtrading.

Man kan selv vælge, om man vil plotte et 20-dags glidende gennemsnit og måle afstanden til det eller anvende CCI som indikator. Fordelen ved CCI-indikatoren er, at den også kan vise divergenser i prisen. Man kan forsøge at ændre værdien af CCI-indikatoren fra 20 til 10 eller lavere niveauer for at få en mere følsom indikator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *