Hvad betyder Price Action?

Price-Action-Banner-forexMan hører tit daytradere udtale noget i stil med “jeg vil gerne lige se noget bullish price action, før jeg går ind” – men hvad betyder det egentlig? Det vil vi i denne artikel forsøge at svare på. Der er dog ikke nogen entydig og klar definition på price action. Daytradere benytter sig også af vidt forskellige definitioner. Vi vil prøve at beskrive de mest gængse termer her.

Hvad er Price Action?

Price action er prisbevægelse. Med andre ord, så er price action bevægelsen i prisen på et finansielt instrument, som kan være alt fra aktier, råvarer, valutaer og obligationer. Hvis prisen på et instrument går hurtigt op, så kan man sige, at det er en bullish form for price action.

Eksempler på Price Action

De klassiske kursmønstre som Skulder-Hoved-Skulder, Bull- og Bearflag og dobbelt bund/dobbelt top er alle sammen eksempler på price action (pris bevægelse).

Et andet eksempel på price action er candlestick formationer. Dette kan være en Bullish Engulfing candlestick, en Inside Bar eller andet som alt sammen er generet ud fra price action.

Nedenfor er der to eksempler på bullish price action og et eksempel på neutral price action (og ja, det er jo blot min subjektive analyse af price action).

Hvad skaber Price Action?

En tredje form for price action er aktiviteten mellem købere og sælgere. Dette bliver kaldt for “orderflow”. Der er nogen som mener, at dette er den rene form for price action, da det er det somDOM skaber pris bevægelse. Til højre ses en typisk ordrebog, hvor man kan se henholdsvis købs og salgsordre.

Et eksempel på orderflow price action er, når en daytrader køber DAX futures direkte i markedet. Da vil hans markedsordre være med til at “løfte” prisen. Omvendt, så vil en sælger der sælger DAX futures direkte i markedet være med til at skubbe prisen ned. Orderflow kan ses, hvis man handler futures kontrakter. På en platform, hvor der handles futures kontrakter, vil man kunne se ordrebogen og antallet af købs- og salgsordrer på de ti nærmeste priser. Man har typisk ikke adgang til en ordrebog, når man handler CFD kontrakter, da der som sådan ikke er nogen central børs for dette.

Price Action Analyse

Ligesom mange andre ting i daytrading er analyse af price action meget subjektivt og kan resultere i vidt forskellige analyser med udgangspunkt i den samme price action, hvis man spørger forskellige daytradere.

Når vi snakker om analyse af price action, så vil det typisk være i form af candlestick mønstre, kursmønstre og orderflow. Så hvis jeg f.eks skriver at “jeg vil gerne lige se noget bullish price action før jeg går ind” så vil det i mit tilfælde ofte være et bestemt candlestick mønster, som jeg referer til. Hvilket igen er baseret på prisbevægelse, som jeg så vurderer er enten bullish eller bearish. Det kan sagtens være, at en anden daytrader tolker lige præcis den samme prisbevægelse modsat mig.

Price action kan derfor godt være et ret diffust begreb. Når man handler efter price action, så gør man typisk ikke brug af indikatorer, men kun grafen og de forskellige former for price action som er nævnt ovenfor.

Vi håber, at du fik noget ud af artiklen. Hvis i har nogle spørgsmål, så er i velkomne til at stille dem under artiklen her.

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang is experienced day trader particular interested in trading algorithms, strategy development and software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *