Renko-grafen

renko-grafen

Renko-grafen fungerer i princippet meget som Point & Figure grafen. En variation af denne type graf er den såkaldte Renko-graf.

Vi kan starte med at kigge på den på guldmarkedet, hvor Renko-grafen ser ud som følger:

Renko-grafen

Her ser vi nok den simpleste graf af alle, når vi ser bort fra linjegrafen.

Grafen er igen sat til en følsomhed på 1 point i guld som eksempel. Her er faldene markeret med røde kasser og stigningerne med grønne kasser. Som ved Point & Figure-grafen er tidsfaktoren også pillet ud af ligningen. Hvis der ingen bevægelse sker, så tegnes der ingen kasser i grafen.

Som du måske kan fornemme, så sidder vi her med en simpel graf, men dog alligevel med en graf, der fortæller os om mange af de vigtige faktorer som støtte, modstande, toppe, bunde osv. Der kunne f.eks. i denne graf indtegnes linjer som her:

Renko-grafen

Fordelen er helt klart, at her er al unødvendig støj og information fjernet fra grafen, og vi skal derfor kun forholde os til de helt rå markedsbevægelser.

Ulempen er omvendt, at man ikke kan få samme fornemmelse for kampen mellem købere og sælgere, som man kunne ved f.eks. candlestick-grafen.

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *