Støtte og modstand

support-resistance

Støtte og modstand er det absolut vigtigste i min daytrading. 95% af alle mine handler har enten et støtte- eller modstandsniveau involveret og er dermed grundstenen i min daytrading strategi.

I denne artikel gennemgår vi følgende:

  • Hvad er støtte- og modstandsniveauer?
  • Hvorfor anvender man dem?
  • Hvordan tegner man dem?
  • Hvordan bedømmer man styrken af dem?
  • Hvad sker der, når et niveau bliver brudt?
  • Hvornår er et niveau ugyldigt?
  • Hvordan anvendes de på forskellige tidsrammer?
  • Hvordan anvender man dem i sin daytrading?

Undervejs i artiklen kommer vi med anbefalinger eller advarsler om at handle på niveauerne.

I slutningen af artiklen har vi en video på 18 minutter, der gennemgår støtte og modstand.

Lad os starte med de basale definitioner.

Hvad er støtte- og modstandsniveauer?

Støtte- og modstandsniveauer er prisniveauer i et givent instrument, hvor markedsdeltagerne mener at én pris er billig – og en anden er dyr.

Et støtteniveau er en zone, hvor markedsdeltagerne finder det attraktivt at købe et givent instrument til den udbudte pris. Når kursen bevæger sig ned mod et støtteniveau, så  vil tradere begynde at købe.

Omvendt er et modstandsniveau en zone, hvor markedsdeltagerne mener, at prisen på et givent instrument er for høj . Når kursen bevæger sig op mod modstandsniveauet, så vil tradere begynde at gå short – og tradere der er lang vil begynde at hjemtage deres gevinster.

Eksempel på støtteniveau i DAX

Nedenfor ses det tyske DAX-indeks på dagsgrafen.

støtteniveau

Vi kan se, at omkring kurs 9.300 er der mange markedsdeltagere, som er villige til at købe. Det kan være af mange forskellige årsager – tekniske som fundamentale. Det er et støtteniveau, da kursen finder støtte der.

Eksempel på modstandsniveau i guld

Omvendt har vi nedenfor et modstandsniveau på guld, hvor kursen har svært ved at bryde op igennem de $1.800.

modstandsniveau

Årsagerne kan være mange, men køberne tager altså profit hjem her, og sælgerne mener, at det er et godt sted at gå short.

Ovenstående eksempel er en dagsgraf, men det kunne lige så godt have været en 4-timers graf eller en 5-minutters graf. Støtte- og modstandsniveauer findes på alle tidsrammer. Dog er der mere støj på de lavere tidsrammer.

Hvorfor anvendes støtte- og modstandsniveauer?

Det er meget vigtigt altid at indtegne støtte- og modstandsniveauer i sine grafer, da de repræsenterer zoner, hvor prisen sandsynligvis vil vende.

Som daytradere leder vi konstant efter forhold og indikatorer, der kan sandsynliggøre en fremtidig prisudvikling, så vi kan handle på den og tjene penge. Som nævnt indledningsvis så er støtte- og modstandsniveauer grundstenene i min daytrading strategi og betydningsfulde i mindst 95% af alle mine handler.

Hvordan tegnes støtte- og modstandsniveauer?

Vi skal nu kigge på, hvordan man tegner dem ind i grafen.

Nedenfor er samme billede fra eksemplet ovenfor med støtteniveauet på DAX. Det er her indtegnet som støtteniveau i form af en vandret linje.

støtteniveau daytrading

 

Men som det ses, så dækker linien ikke hele zonen. Det kan være en ulempe, da et støtte- eller modstandsniveau typisk er mere en zone-  end blot en ret linje. Nogle støtte- og modstandsniveauer er meget smalle og clean, andre er brede og har et stort prisinterval. Derfor anbefaler vi ikke blot én linje til at markere et niveau, men i stedet at tegne en rektangel til at afmærke zonens område.

Det ser således ud:

support level daytrading

Prioriter de seneste niveauer

En anden vigtigt ting at huske, når man skal finde sine støtte- og modstandsniveauer er, at gå fra højre mod venstre. Mange har en vane med at gå så langt tilbage i tid som muligt og så arbejde sig frem mod dags dato, når de skal finde niveauerne. Det er en dårlig idé. Markedet lægger meget meer vægt på, hvad der er sket for nyligt, end hvad der er sket tidligere. Det kan selvfølgelig være nødvendigt at gå tilbage i tid, hvis der ikke er noget nyligt niveau, men varsom med at tillægge ældre niveauer for stor betydning.

Hvordan bedømmer man styrken i et støtte- og modstandsniveau?

Når man indtegner støtte- og modstandsniveauer, så leder man efter kraftige reaktioner i markedet. Man vil gerne se, at markedet afviser prisen tydeligt og klart, så vi får skabt et slags V-formation i prisen ved støtteniveauer – eller et omvendt V ved modstandsniveauer.

modstandsniveauer

Når der opstår disse kraftige reaktioner markerer vi dem til potentielle fremtidige støtte- og modstandsniveauer. Jo voldsommere reaktionerne ved et givent niveau er, jo mere styrke tillægger vi niveauet (og jo stærkere er det typisk også, når det bliver brudt og testet fra den anden side af).

Hvad sker der, når et niveau bliver brudt?

Når et støtteniveau bliver brudt, så fungerer det som fremtidigt modstandsniveau. Tilsvarende fungerer et brudt modstandsniveau, som et fremtidigt støtteniveau.

De fleste af mine handler er dem, hvor jeg køber det, der tidligere var er modstandsniveau, og sælger det der tidligere var et støtteniveau.

Det er ikke særlig ofte, at jeg køber et niveau, der stadig fungerer som støtteniveau. Jeg afventer, at et niveau bliver brudt og så handler jeg på en re-test af niveauet. Markedet re-tester rigtig ofte et niveau fra den anden side, når det er blevet brudt. Det er få steder, jeg har set denne handelsmetode beskrevet. Et sted er i Lars Tvede’s bog “Børshandlens psykologi”. Et andet er på et trading-kursus hos Tom Dante.

Eksempel på brud af støtteniveau i olie

Nedenfor er en timegraf over Crude Oil den 7. juli 2016.

brudt støtteniveau

Som det ses ovenfor, så har vi et ret stærkt støtteniveau, som så bliver brudt. Vi kan se, at efter bruddet kommer det tilbage og re-tester niveauet fra den anden side, så det nu fungerer som modstandsniveau. Når kursen rammer niveauet, så bliver olien solgt ned med det samme og laver en ny low.

En anden ting jeg kigger efter, når jeg handler blindt (ved blindt forstås, at jeg lægger en ordre ind til at gå kort eller lang uden at se price-action) på disse niveauer er, at bruddet skal være  rent. Det vil sige, at kursen skal ryge lige igennem uden på nogen måde at teste niveauet efter eller under bruddet.

Eksempel på brud af støtteniveau i DAX

Her er et eksempel fra det tyske DAX-indeks på en timegraf den 5. februar 2014. Vi har et modstandsniveau, som bliver brudt rent. Kursen kommer tilbage og re-tester niveauet i starten af marts måned, men nu fungerer niveauet som støtteniveau.

støtteniveau brydes

Ovenstående eksempler er selvfølgelig nogle af de bedre. Det tager ret lang tid at mestre denne form for trading, inden man lærer præcist, hvor man skal placeres sit stop-loss, sit target samt hvilke handler, man skal undgå at tage. Ikke desto mindre, så er det vigtigt at kende til, at når et støtteniveau bliver brudt, så fungerer det oftest som et efterfølgende modstandsniveau.

Personligt handler jeg på den første re-test efter, at et niveau er blevet brudt blindt. Er niveauet allerede blevet testet, så skal jeg se noget price-action, før jeg handler på det. Det kunne være en Bearish Engulfing Candlestick eller et andet Candlestick-mønster.

Hvornår er et niveau ugyldigt?

Et støtte- eller modstandsniveau betragtes som værende ugyldigt, når det er blevet washed af markedet. Det vil sige, at markedet ikke længere respekterer niveauet og begynder at flyve lige igennem fra begge sider – uden at reagere ved det.

Nedenfor ses en timegraf for Guld den 1. april, 2016, hvor at et niveau bliver washed af markedet, så det til sidst ikke får respekt af markedet, der handler igennem niveauet uden problemer.

støtteniveau trading

Når den slags sker, så sletter jeg niveauet og er ikke længere interesseret i at handle på det.

Støtte- og modstandsniveauer på forskellige tidsrammer – Top Down Processen

Indenfor daytrading – og faktisk al slags trading baseret på teknisk anaylse – bør man altid have et øje på forskellige tidsrammer og arbejde med en Top-Down proces i sine analyser (læs denne artikel om Top-Down Analyse). Top-Down processen kan også sagtens bruges ved niveauer, hvor man finder niveauer på dagsgrafen og handler dem på timegrafen, eller niveauer på timegrafen, som så handles på f.eks 5-minuttergrafen. Personligt foretrækker jeg at daytrade på kombinationen af dagsgrafen og timegrafen.

Jo højere en tidsramme støtte- eller modstandsniveauet er på, jo stærkere vil niveauet typisk være. Til gengæld vil zonen formodentlig også være tilsvarende bredere, hvilket så igen betyder, at man skal anvende et større stop-loss niveau, end hvis niveauet var på en mindre tidsramme.

Video om Støtte og Modstand

I denne video fra DaytraderLand´s YouTube-kanal forklares ovenstående i detaljer.

Og her kan du se et webinar om hvordan man tegner støtte og modstandsniveauer fra den 16.1.2017 her:

Sammenfatning på støtte og modstandsniveauer

Det vigtigste at tage med fra denne artikel er, at når et modstand- eller støtteniveau bliver brudt, så fungerer det oftest som det omvendte bagefter.

Vi håber, at I fik glæde af artiklen. I er som sædvanlig meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål nedenfor.

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang is experienced day trader particular interested in trading algorithms, strategy development and software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *