Anmeldelse af “Currency Trading and Intermarket Analysis: How to Profit from the Shifting Currents in Global Markets”

currency-trading-anmeldelse

Bogen “Currency Trading and Intermarket Analysis” er skrevet af den velansete makroanalytiker og investor Ashraf Laïdi, der i bogen beskriver, hvordan valutamarkedet, aktiemarkedet og råvarer bevæger sig i forhold til hinanden, samt hvordan man ud fra deres indbyrdes korrelation kan få en bedre forståelse for bevægelserne i markedet.currency-trading-and-intermarket-analysis-how-to-profit-from-the-shifting-currents-in-global-markets

Denne artikel vil kort opsummere de vigtigste og mest interessante pointer fra bogen.

Anvend guld som målestok

Laïdi anbefaler, at man skal bruge guld til at måle styrken af den enkelte valuta. Guld er modsat valuta styret af udbud og efterspørgsmål – og ikke af beslutninger fra landenes respektive centralbanker. Det betyder, at guld er immun overfor landes skift i penge- og valutapolitik.

“Using gold as a common denominator measure of a group of currencies enables one to rank these different currencies by order of performance”

På nedenstående billede er der sammensat en Gold Basket, hvor guld er stillet op overfor hver større valuta.

currency trading

I grafen kan man se, at XAUJPY performer dårligst, samt at XAUGBP performer klart bedst. Det betyder, at den japanske Yen er den stærkeste valuta – og det engelsk Pund er den svageste valuta. Med dette udgangspunkt kan man gå short i GBPJPY, som også er faldet drastisk den seneste tid.

Carry trading finanseret fra lavrente lande

Laïdi beskriver i bogen begrebet carry trading, som går ud på, at investorer – grundet den lave rente i Japan og Schweiz – låner Yen eller Schweiziske Franc til at investere i mere risikofyldte aktiver såsom olie, guld og aktier.

“Due to structurally low interest rates in Japan and Switzerland, the yen and the franc often served as funding currencies, used by speculators to borrow in lower rates and invest the proceeds in higher-yielding currencies and other assets such as gold, oil, and equities.”

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem landenes balance og deres rentesats.

currency-trading

Investeringer i lande med en negativ balance er mere risikofyldt, hvilket betyder at investorerne kræver en højere rente i kompensation. Når investorer ønsker at tage risiko af bordet, søger de i stedet hen imod Japan og Schweiz for at betale deres lavtforrentede lån tilbage.

Dette fænomen kan vi med fordel bruge i vores daytrading.

Eksempel.

Hvis S&P500 begynder at virke overkøbt, og vi samtidig ser en stigning i Yen eller Franc, så kan det indikere, at investorer begynder at blive nervøse og frygter et fald i aktiemarkedet.

Dette så vi blandt andet i 1998, 2007 og 2008, hvor USD/JPY faldt kraftigt. Vi vil derfor helst se en positiv korrelation mellem USD/JPY og aktiemarkedet. Dette er dog ikke tilfældet i øjeblikket, hvilket Laïdi advarer os omkring i sin artikel Convergence, Divergence, Snapback den 2. august, 2016.

Uden at gå alt for meget i dybden med artiklen, så lad os tage et enkelt citat, der understøtter pointerne i bogen:

The wider the disruption in the correlation, the greater the risk of a snapback; in this case the harder stocks are likely to fall back in line with falling yields and falling USDJPY (rising yen).

Hvis man sammenholder dette med, at JPY er den stærkeste valuta i vores Gold Basket, så kan man godt blive en smule nervøs for den nuværende tilstand med DOW nær all-time-high.

Måleinstrumenter til at måle risikovillighed hos investorerne

Laïdi tager fat på fire måleinstrumenter til at måle risikovilligheden hos investorerne.

VIX-indeks

VIX-indekset er en indikator for den implicitte volatilitet i optioner. Høj volatilitet er lig med stor usikkerhed i de fremtidige forventninger til aktierne. Det betyder, at når markedet falder hurtigt og voldsomt, så stiger VIX. Modsat når VIX ligger i det lave niveau, så er frygten erstattet med en optimisme eller grådighed i markedet, hvilket kan indikere en snarlig top. Hvis aktiemarkedet falder uden en videre stigning i VIX, så kan det i højere grad blot være et pull-back – og trenden fortsætter.

currency_trading

Vi ved at bevægelser i USD/JPY kan være et udtryk for risikovilligheden i markedet. Derfor opstiller Laïdi i følgende figur USD/JPY overfor VIX.

daytrading currency

Læg her mærke til den lave volatilitet mellem 2004 og 2006, hvor dollaren steg over Yen. Omvendt i 2007 stiger volatiliteten og grundet carry trading falder USD/JPY.

Samme fænomen ses ved den Schweiziske Franc.

currency daytrading

Opsummerende kan vi nu kigge på sammenhængen mellem USD/JPY, USD/CHF, VIX og S&P500 kombineret med teknisk analyse og dermed foretage et meget mere kvalificeret gæt på, hvor markedet er på vej hen.

In today’s world, where currency fluctuations are increasingly correlated with equity market volatility, forex participants can no longer afford to look only at currencies. More than ever, risk appetite trades are assuming the lead in currency markets.

High-Yield Corporate Spreads (HYCS)

Lad os tage fat på endnu et interessant måleinstrument i form af High-Yield Corporate Spreads (HYCS). HYCS måler forskellen mellem Junk Bonds og U.S. Government Bonds. Junk Bonds er obligationer med lav kreditværdighed grundet misligholdelsesrisikoen (konkursrisiko). I tider med økonomisk ustabilitet øges risikoen for konkurs og dermed stiger renten på Junk Bonds. Det betyder, at HYCS ligeledes stiger. Ved at holde øje med bevægelser i HYCS kan vi få et billede af investorernes tillid til økonomien.

Tabel 5.1 nedenfor giver et overblik over det vi har behandlet i denne artikel fra perioden 1999 til 2007. Fald i S&P500 er typisk ledsaget af stigninger i VIX, HYCS, CHF og JPY.

hycs

Sammenhængen imellem rentekurven og økonomien

Sidst tager Laïdi fat på sammenhængen mellem rentekurven (Yield Curve) og økonomien. Rentekurven kan effektivt signalere økonomisk ned- og opture.

Et generelt tip er at være opmærksom på en negativ rentekurve, hvor den kortsigtede rente er højere end den langsigtede rente. Dette er et udtryk for økonomisk ustabilitet, hvor investorer frygter en kommende recession.

Den dynamiske Yield Curve på dette websted giver et rigtig godt billede af forholdet mellem en top i aktiemarkedet og rentekurvens hældning.

daytrade currency

Sammenfatning på ”Currency Trading and Intermarket Analysis: How to Profit from the Shifting Currents in Global Markets”

Hvis du er en forholdsvis garvet trader med interesse for valutamarkedet, så kan jeg varmt anbefale bogen. Bogen kan til tider være tør læsning, og selve afsnittet omkring dollarens historie er udeladt. Til gengæld tager jeg et par nye værktøjer med i værktøjskassen, når jeg laver mine ugentlige analyser af markedet. Specielt finder jeg det interessant at sammenligne hver enkel valuta med guld for at få en fornemmelse af den svageste og stærkeste valuta. Derudover vil jeg holde øje med korrelationen mellem USD/JPY, USD/CHF, VIX, S&P500 og HYCS.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig i kommentarfeltet nedenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *