Corrective Waves

corrective-waves

Inden for Elliot Wave-teori skelner man mellem Corrective Waves og Impulsive Waves.

En Corrective Wave er defineret som en bevægelse imod den primære trend.

Det vil sige, et såkaldt pull-back.

En Impulsive Wave er defineret som en kraftig bevægelse, hvor man ikke er i tvivl om markedets retning. Dette er oftest starten på en ny trend eller en fortsættelse af trenden

I denne artikel vil vi kigge nærmere på Corrective Waves, og hvordan man handler dem med succes.

Hvad kendetegner en Corrective Wave?

En Corrective Wave kan have mange forskellige former. Selve formen er mindre vigtig. I stedet skal man fokusere på at kunne lokalisere disse attraktive bevægelser, når de opstår.

Den mest almindelige form er en zig-zag. En zig-zag minder om en klassisk ABCD-formation, hvor de to længste ben har samme længde. Vi har tidligere skrevet om denne formation i artiklen om Harmoniske Mønstre. En zig-zag kan også tage form, som en flad ABCD eller en udvidende ABCD.

Eksempel på Corrective Waves

Lad os starte med at se på en 1-times grafen fra maj 2016 for EURUSD.

corrective waves

Først og fremmest kan vi se, at trenden er nedadgående. Prisen laver lavere bunde og toppe, hvilket er definition på en nedadgående trend. Undervejs bliver de nedadgående bevægelser brudt af kortvarige opadgående bevægelser. Det er disse Corrective Waves eller såkaldte pull-backs, som vi er interesserede i at daytrade.

På nedenstående graf er de tegnet ind:

daytrade corrective wave

Ved de fleste Corrective Waves kan man se, hvordan prisen stiger langsomt og med besvær. Dette er i kontrast til de nedadgående bevægelser, hvor prisen falder hurtigt med lange røde candlesticks. Oftest er volumen lavere i Corrective Waves, hvilket signaler en lav interesse fra køberne.

Hvordan handler man Corrective Waves?

Spørgsmålet er så, hvordan vi kommer ind i disse bevægelser?

Svaret er, at man anvender flere forskellige metoder. En god metode er harmoniske mønstre, men jeg vil her nedenfor beskrive min foretrukne metode.

Short-handel med Corrective Waves

I nedenstående graf er RSI-indikatoren plottet ind med indstillingerne 14 og HLC/3.

daytrading corrective waves

Bemærk, hvordan RSI-indikatoren bevæger sig i de Corrective Waves. Kan du se sammenhængen?

Et lille hint er divergenser – eller rettere skjulte divergenser.

daytrader corrective waves

Sammenhængen er, at RSI-indikatoren laver en højere top samtidig med, at prisen laver en lavere top. Divergenserne betyder, at der er en større sandsynlighed for at bruddet af trendlinjen er validt. Disse divergenser opstår ikke altid, men når de gør, så er det tit ensbetydende med en fortsættelse af trenden.

Vi kan gøre det bedre endnu. Det skarpe øje kan måske se, at der også er små negative divergenser indbygget i nogle af de skjulte divergenser. Når disse to former for divergenser opstår i forlængelse af hinanden samtidig med, at vi får et brud af trendlinjen, så har vi hvad teorien kalder for et high probability short setup.

daytrader corrective wave

Selvom der i dette setup er stor sandsynlighed for en succesfuld short-handel, så husk på, at der stadig kun er tale om sandsynligheder og hav derfor altid styr på din money management.

Det er på denne måde, at jeg handler pull-backs – eller Corrective Waves – med størst mulig succes i min daytrading.

Det skal dog for god ordens skyld bemærkes, at selve bevægelserne gerne skal være af en vis størrelse. Vi er ikke interesserede i at handle de små udsving, da der så er en større sandsynlighed for, at vi bliver stoppet ud undervejs. Det kommer der mere om nedenfor.

Long-handel med Corrective Waves

Nedenstående graf giver et eksempel på en opadgående trend med tilhørende pull-backs, hvor vi køber ved hvert brud.

daytrading pull-backs

Et sidste lille trick til at se om bevægelsen er signifikant nok til at handle er, at kopiere størrelsen på det foregående swing og derefter sammenligne det med det nuværende swing. På nedenstående billede kan man se, at begge swing har næsten samme størrelse (248 point). Dette forhold vil vi rigtig gerne se, når vi handler Corrective Waves. Man kan også bruge ATR-indikatoren til at måle bevægelsen.

daytrading pull backs

Sammenfatning på Corrective Waves

Husk på, at jo mere kræsne vi er med denne metode, desto højere er succesraten. For at øge hyppigheden af handlerne, så kan man med fordel både handle indeks og forex.

Jeg håber, at I fandt artikel lærerig. I er som altid meget velkomne til at stille spørgsmål eller kommentarer nedenfor artiklen.

2 kommentarer til “Corrective Waves

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *