Sådan handler du på korrelationer

handle-paa-korrelationer

Korrelationer forekommer overalt i markederne, da alt på den ene eller anden måde er indbyrdes korreleret.

At være bevidst om korrelationerne er en meget stor fordel som daytrader og swingtrader. Det kan fungere som ekstra bekræftelse til en handel eller hjælpe med at minimere risiko, så man ikke eksponerer sig i to handler, der er positivt korreleret og dermed påtager sig for stor samlet risiko. Korrelationer kan være stærke eller svage og ændrer sig ugentligt, månedligt og årligt. Dog forbliver enkelte korrelationer relativt stabile. Netop dem vil vi tage fat på i denne artikel. Vi vil primært behandle valutamarkedet samt kigge på guld og olie.

Hvad er korrelationer?

En korrelation kan have værdien mellem +1 og -1. Hvis to valutapar har +1 i korrelation, så er de perfekt korreleret og bevæger sig sammen. Hvis to valutapar har -1 i korrelation, så er de perfekt ukorreleret og bevæger sig modsat af hinanden. Hvis to valutapar har 0 i korrelation, så bevæger de sig uafhængigt af hinanden.

Nedenstående tabel viser de enkelte tals betydning.

korrelation

I dag tilbyder internettet mulighed for at finde opdaterede korrelationer, hvor man lynhurtigt kan se, hvilke valutapar der i øjeblikket er korreleret. Kig f.eks. på Oanda´s oversigt her.

Nedenstående billede viser et komplet billede, hvor man kan se, hvordan korrelationer ændrer sig alt efter tidshorisonten.

korrelation daytrading

Som det ses ovenfor, så er EUR/USD og USD/CHF stærkt negativt korreleret. Dette skyldes, at euroen driver den schweiziske franc, så hvis euroen er svag overfor dollaren, så vil dollaren stige overfor francen. Så hvis vi for eksempel ser et bullish breakout i EUR/USD, samtidig med at USD/CHF ser svag ud, så kan vi gå lang EUR/USD med større sandsynlighed for et validt brud.

Nedenstående billede er den seneste tids bevægelse mellem de to valutapar. Prøv at læg mærke til hvordan vi kan bruge den negative korrelation til vores fordel.

korrelation forex

AUD/USD og NZD/USD er stærkt positivt korreleret og grunden hertil er guld, hvilket behandles senere i artiklen. USD/JPY og USD/CHF har også en høj positiv korrelation, hvilket skyldes fænomenet carry trading, hvor man grundet den lave rente i Japan og Schweiz, låner yen eller franc til at investere i mere risikofyldte aktiver og higher yielding currencies som dollaren.

På nedenstående billede har vi et brud af trekanten i USD/CHF, hvilket betyder, at vi i højere grad kan forvente et validt brud i USD/JPY, som først opstår senere hen.

korrelation valuta

Råvarepriser som ledende indikatorer

Guld og olie har en stor indflydelse på valutamarkedet. Der er fire store valutaer, som betragtes som værende såkaldte commodity currencies. Det er AUD, CAD, NZD og CHF.

Valutaparrene AUD/USD og NZD/USD tenderer at afspejle bevægelserne i guld tættest.

AUD/USD og guldprisen

AUD/USD har den stærkeste korrelation til guld, hvilket betyder, at når guld stiger, så stiger AUD/USD ligeledes. Grunden til dette forhold er, at Australien er den tredje største producent af guld. Samtidig betragtes guld af mange daytradere som værende anti-dollaren. Det vil med andre ord sige, at når dollaren falder, så tenderer guld at stige – og omvendt.

NZD/USD, CHF/USD og guldprisen

NZD/USD følger AUD/USD, da New Zealand er tæt forbundet til Australiens økonomi. I Europa følger den schweiziske franc guldet mest, da den schweiziske nationalbank holder guld i reserve, hvilket har resulteret i, at Schweiz er et ”Currency safe haven in unstable times”. Derfor hvis man får bullish signaler i guld, så skal man være forsigtig med at begynde at shorte AUD/USD, NZD/USD og CHF/USD.

Nedenstående billede giver et indtryk af deres korrelation.

korrelation guld

Oliens korrelation med valutapar

Olien har en stor indflydelse på verdensøkonomien og påvirker både forbrugere og producenter. Derfor er korrelationen mere kompleks og mindre stabil. Faktisk er CAD den eneste valuta, som er nogenlunde forbundet med olieprisen. Når olien stiger, så stiger den Canadiske Dollar, og derfor vil USD/CAD være svag, når olien begynder at stige.

Denne sammehæng kan ses på nedenstående billede, hvor en dobbelt bund i olien er lig med en skarp top i USD/CAD.

korrelation daytrader

De mest likvide valutapar involverer alle dollaren

Det er vigtigt at huske på, at EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD og USD/CHF er de mest likvide valutapar, samt at de alle involverer dollaren. Det betyder, at økonomiske nøgletal vedrørende dollaren er dem, der giver de voldsomme bevægelser i markedet. Samtidig er det en god idé at være bevidst om, hvornår de enkelte valutapar er mest volatile, hvilket nedenstående figur viser.

korrelation dollar

Hvordan bruger jeg dette i min daytrading og swingtrading?

Fik du læst vores boganmeldelse af ”Currency Trading and Intermarket Analysis? Ellers så få det endelig gjort. Den er meget relevant i forhold til denne artikel.

I ovenstående artikel beskrev vi en strategi, som går ud på, at man kan bruge guld til at måle styrken af den enkelte valuta og derigennem få et bedre billede af, hvilke valuater der outperformer markedet. Derudover kan man søge efter bekræftelse ved meget positive og negative korrelerede valutapar, inden man foretager en handel.

Sammenfatning

Vi håber, at I fandt artiklen lærerig og kan bruge den i jeres dagligdag, uanset om i beskæftiger jer med daytrading eller swingtrading af valuta.

I er meget velkomne til at stille spørgsmål eller kommentere på artiklen nedenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *