Anmeldelse af “Kriser, Krak og Kaviar”

KRISER_KRAK_KAVIAR_smuds_174x251.indd”Kriser, krak og kaviar” af Lars Tvede er netop udkommet i en ny udgave.

Jeg må indrømme, at det var med stor begejstring, at jeg sagde ja tak til at skrive en anmeldelse af bogen i sin nye udgave.

Den første udgave af bogen udkom for en del år siden og har siden da haft sin faste plads på min ‘investeringsreol’.

En grundig gennemgang i økonomisk historie

”Kriser, krak og kaviar” starter ud med en gennemgang af den moderne økonomis forståelse. Vi får en gennemgang af John Laws opfindelse af statsstyrede papirpenge, der ganske levende gennemgår processen med indførelsen af de første papirpenge i Frankrig i starten af 1700-tallet.
Herefter tages vi elegant på en rejse igennem de næste 300 års vigtigste økonomer og tænkere, der har formet det syn på økonomien, som vi har i dag.

Men vigtigere end gennemgangen af økonomerne er gennemgangen af de sidste århundreders økonomiske kriser. For det viser sig hurtigt, at Lars Tvede’s formål med bogen er at opbygge en forståelse hos læseren for, hvad der danner økonomiske cyklusser i verden, hvor tit de opstår, og ikke mindst hvad der forstærker dem.

For når man kigger på Tvedes gennemgang af de største og vigtigste kriser i de seneste 500 år, så ser vi dem starte i midten af 1500-tallet i det Hapsburgske imperium med obligationer som spekulationsemne og derefter komme og gå med få års mellemrum over hele den vestlige verden gennem de næste fem århundreder. Ingen lande er undtaget fra kriser og spekulationsobjekterne, der har været skabt boblerne. De deraf følgende kriser er alt fra tulipaner, uld og obligationer til ejendomme, jernbaner, aktier, metaller, valutaer og kunst – for bare at nævne nogle få.

Kort sagt så, har spekulationen, boblerne og kriserne altid været der. Uanset hvordan vi end vender og drejer det, så er Lars Tvedes budskab, at de med garanti opstår igen.

Gennemgang af konjunkturcyklusser

Efter kapitlerne om boblernes og krisernes historie skifter bogen lidt retningen og begynder for alvor at dykke ned i teorierne bag konjunkturcyklernes opståen. Dette kan muligvis for nogen forekomme som den tunge del af bogen, men det er væsentligt at forstå disse grundideer om cyklusser, kaosteori og kriser for at få en fornemmelse af, hvad man skal være opmærksom på i forsøget på at spotte en kommende krise og et eventuelt sammenbrud.

Mod slutningen af bogen kommer nok det mest praktisk rettede kapitel i form af kapitel 25 ”Konjunkturcyklusser og investeringsstrategi”. Her kommer vi ind bag facaden på en kapitalfond, der ud fra makroøkonomiske betragtninger skal forsøge at fastlægge deres investeringsstrategi. Det er ikke et konkret how-to kapitel, som den private investor kan kopiere direkte i sin egen strategi, men dog et væsentligt og værdifuldt indblik i, hvordan de store institutioner bringer teorierne om cyklusser i økonomien ud i praksis i deres daglige investeringsbeslutninger.

Hvem er denne bog skrevet for?

Det er altid sundt at overveje, hvem en bog er skrevet for. I dette tilfælde ville det være oplagt at sige noget i stil med ”folk med interesse for økonomi og investering”. Men nu er det en ret bred gruppe, så lad mig først komme med min mening om, hvem bogen ikke er skrevet for.

Hvis du er helt ny på markedet og stadig arbejder på at finde hoved og hale i de mest basale investeringsprincipper for at opbygge en sund portefølje, så er det muligvis ikke her, du skal starte. Ikke at de fleste ikke kunne have gavn af bogen. Men som helt ny investor ville jeg nok i stedet henlede din opmærksomhed på en af Lars Tvedes andre bøger, nemlig ”Børshandlens psykologi”, som er lidt mere tilgængelig for helt nye i investeringsfaget. Men ”Kriser, krak og kaviar” er absolut anbefalelsesværdig til alle med interesse for økonomien som helhed og ikke mindst interesse for investeringen af egne midler.

Blot kapitlet om konjunkturcyklussernes opdeling i lagersvingninger, kapitalinvesteringer samt ejendomsinvesteringer og disses betydning for krisers opståen og deres dybde er guld værd for enhver investor.

Så generelt vil jeg påstå, at alle investorer bør tage fat på ”kriser, krak og kaviar” på et tidspunkt i deres investeringsliv.

Den er læseværdig, den har et højt antal af gode og levende historiske beskrivelser – og ikke mindst – så bibringer den en overskuelighed over nogle meget væsentlige emner som f.eks. økonomiske teorier samt ideen om cyklusser i teorien. Derudover bør den også give de fleste nutidige investorer en vis grad af ydmyghed over den økonomiske tid, som vi lever i. Vi har de seneste år bevæget os i en fantastisk optur på markederne. Bogen gør det med al tydelighed klart, at også disse gode tider får en afslutning. Om det er i morgen – eller om fem år – kan bogen selvfølgelig ikke sige, men den minder os på fantastisk vis om, at ingen gode eller dårlige tider varer for evigt. Vi er også på dette tidspunkt i historien blot på vej fra den ene cyklus til den næste, skønt vi ofte fortæller os selv at denne gang er det anderledes.

Vigtig viden og vigtig inspiration!

Mine største anbefalinger her fra til ”Kriser, krak og kaviar”

Du kan læse DaytraderLand.com´s interview med Lars Tvede her.

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *