Volume Spread Analysis – Avanceret

Volume-Spread-Analysis-Avanceret

Volume Spread Analysis konceptet blev introduceret i den første artikel om VSA, hvor vi kiggede på betydningen af volumen i forhold til størrelsen på candlesticks.

I denne artikel vil vi gå et skridt videre og kigge på fem centrale koncepter inden for Volume Spread Analysis med udgangspunkt i teorien beskrevet i Anna Coulling´s bog ”A Complete Guide to Volume Price Analysis”.volume spread analysis

 • Akkumulation
 • Distribution
 • Testing
 • Buying Climax
 • Selling Climax

Akkumulation

En akkumulationsfase er en fase, hvor market makers køber op igennem længere tid samt bruger enhver dårlig nyhed til at købe. Man betragter det som starten på et bull-market.

Prisen bevæger sig i en range, hvor der er tydelige støtte- og modstandsniveauer. Her opstår der tit såkaldte fake-outs, hvor prisen bryder rangen for derefter at falde tilbage igen.

volume spread analysis vsa

Bemærk på billedet ovenfor, at hver gang prisen rammer støtteniveauet, så er der høj volumen. I disse perioder skal man holde øje med candlesticks og størrelsen på de nedre væger. Derudover kan der være klassiske kursmønstre, som for eksempel en omvendt hoved og skulder formation.

En akkumulationsfase kan opstå på alle tidsrammer og sker flere gange om dagen på korte tidsrammer.

Eksempel på Akkumulation

Maersk-B aktien har i længere tid har bevæget sig i en snæver range. Dette er efter et kraftigt fald, hvor der har været adskillige dårlige nyheder omkring selskabet. Aktien er stadig inden for rangen og derfor stadig i en akkumulationsfase. Læg mærke til den høje volumen i forhold til tidligere.

volume spread analysis_vsa

Distribution

Distribution er det omvendte af en akkumulationsfase og betragtes som starten på et bear-market.

I en distributionsfase begynder market makers at sælge ud af deres beholdninger. Her er enhver god nyhed en mulighed for at sælge ud af deres beholdninger:

“In other words, the smart money sells their shares to the dumb money just before the market breaks down”

Dette resulterer i en fase med sidelæns bevægelse. Læg mærke til, at volumen her er størst, når prisen tester den øvre modstandslinje. I denne fase vil vi gerne se pres fra sælgerne og candlesticks med lange øvre væger. Der kan desuden være klassiske kursmønstre, som for eksempel en normal hoved og skulder formation.

volume spread analysis-vsa

Eksempel på Distribution

Et godt eksempel på en distributionsfase er olien fra sommeren 2015. Vi har haft en bevægelse op, hvor olien herefter bevæger sig i en snæver range med tydelige støtte- og modstandsniveauer. Olien bryder derefter rangen og fortsætter den længerevarende nedtrend.

volume spread analysis theory

Testing

Mellem de to vigtige faser, som henholdsvis er starten og slutningen på en trend, så har vi det VSA-teorien betegner som ”Testing”.

En test kan relateres til, at man lige dypper tæerne i vandet, inden man hopper i vandt for at teste, om det er varmt nok. En test efter en akkumulationsfase er typisk et candlestick med en lang væge i forhold til kroppen.

Grunden til, at man tester, er for at se, om der stadig er sælgere efter akkumulationsfasen. Market makers vil ikke tage markedet højere, hvis der stadig er modstand fra sælgere. Hvis candlesticket har lav volumen, så er det en succesfuld test. Omvendt, hvis der er høj volumen, så er akkumulationsfasen ikke færdig, og prisen falder atter tilbage til den tidligere range.

Nedenstående billede kaldes for ”Testing Supply”.

vsa daytrading

Der findes også en tilsvarende test efter en distributionsfase, som naturligt nok kaldes for ”Testing Demand”. Her tester man, om der stadig er købere eller ej. Hvis der ingen købere er på candlesticket med en lang øvre væge, så er det en succesfuld test, og markedet vil falde yderligere. Omvendt, hvis der er høj volumen, så er der stadig købere og markedet vil stige tilbage til distributionsfasen.

volume-spread-analysis

De to ovenstående koncepter viser, hvordan man kan bruge candlesticks i samspil med volumen til virkelig at få en fornemmelse af udbud og efterspørgsel i markedet. 

Buying Climax og Selling Climax

Buying Climax og Selling Climax er de to sidste koncepter, før vi har fuldendt beskrivelsen af Volume Spread Analysis.

Hele VSA-metodologien bygger i virkeligheden på to centrale følelser i form af frygt og grådighed:

“Buy when most people including experts are pessimistic, and sell when they are actively optimistic” – Benjamin Graham

Som navnet antyder, så er et klimaks i markedet det sted, hvor der en overrepræsentation af enten grådighed eller frygt. Der en lille teoretisk uoverensstemmelse imellem, hvad der er hvad, men siden vi tager udgangspunkt i Anna Coullings bog om emnet, så bruger vi her hendes eksempel.

volume_spread_analysis

Ovenfor til venstre har vi et Buying Climax, der opstår til sidst i akkumulationsfasen. Det er oftest startsignalet til en ny bullish trend. Som man kan se, så er det flere candlesticks med lange væger og høj volumen.

Til højre har vi et Selling Climax, der netop er det modsatte. Her har vi et tydeligt tegn på supply, og det fungerer som starten på en ny bearish trend.

Volume Spread Analysis – det samlede billede

Nu kan vi samle hele billedet og nikke genkendende til koncepterne på nedenstående billede.

volume spread analysis trade

På billedet kan man se, hvordan hvert koncept kommer i umiddelbar forlængelse af hinanden.

For at opsummere på de to artikler om Volume Spread Analysis, så skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • Er der anomalier imellem candlesticks og volumen?
 • Hvilken fase befinder markedet sig i?
  • Har der været en akkumulationsfase forinden og en succesfuld test?
  • Eller har vi et Selling Climax med høj volumen og lange væger?
 • Bliver trenden bekræftet af volumen?

Som alt andet indenfor teknisk analyse og daytrading, så tager det også tid at mestre Volume Spread Analysis. Hvis du er interesseret i yderligere information omkring emnet, så kan jeg varmt anbefale bøger af D. Richard Wyckoff samt bogen ”Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method” af David Weis.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Volume Spread Analysis?

Skriv meget gerne en kommentar nedenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *