Ydre og indre trendlinjer

ydre-indre-trendlinjer

I den sidste artikel om trendlinjer kiggede vi på, hvad trendlinjer er for en størrelse, hvordan de tegnes, hvordan de bedømmes, samt hvordan de kan bruges i daytrading til at vurdere fremtidige støtte- og modstandsniveauer.

I denne artikel gennemgår vi følgende:

  • Hvad er ydre og indre trendlinjer?
  • Hvordan bruger man trendlinjer til at time sine entries?
  • Hvordan bruger man trendlinjer til at komme ud af en handel?
  • Hvordan trailer man sikkert sit stop-loss?

Ydre og indre trendlinjer

De ydre trendlinjer er de lidt mere langsigtede trendlinjer, som man eksempelvis bruger til at tegne trendkanaler, kursmønstre og langsigtede trends. De udgør rammerne for en trendkanal på en højere tidsramme, hvorimod de indre trendlinjer er de mere kortsigtede trendlinjer indenfor selve trendkanalen.

Det er vigtigt at pointere, at udgangspunktet for at daytrade i markedet er bestemt udfra, hvor prisen sidst har ramt trendkanalen. Har prisen sidst ramt toppen af trendkanalen, så vil den ifølge teorien om trendkanaler efterfølgende søge mod bunden af trendkanalen for derefter igen at søge mod toppen. Dette mønster forventes gentaget, indtil trendkanalen er brudt.

Indre trendlinjer bruges til at time entry

Lad os se på et par konkrete eksempler i AUDJPY.

Først skal vi have tegnet de ydre trendlinjer, før vi kan gøre brug af de indre trendlinjer. Metoden her er top-down analyse.

Jeg har selv haft stor succes med at daytrade på brud på indre trendlinjer sammenholdt med en top-down analyse.

Først skal vi have tegnet nogle ydre trendlinjer på dagsgrafen, som i dette tilfælde danner en trendkanal.

trendlinjer

Dernæst går vi ned på en lavere tidsramme, f.eks 4-timers grafen.

På den lavere tidsramme tegner vi de indre trendlinjer ind i grafen, så vi kan time vores daytrade i overensstemmelse med billedet fra dagsgrafen.

Hvilke krav stiller vi til indre trendlinjer?

En indre trendlinje skal minimum have tre berøringer, før vi kan handle på den. Derudover skal der helst være lidt tidsforskydelse imellem berøringerne, så vi bliver bekræftet i vores antagelse om, at der er tale om en trendlinje.

trendlinje

Et brud og efterfølgende luk udenfor en trendlinje signalerer et skift i trenden. Det er i disse situationer, at man kan bruge de indre trendlinjer til at time sit entry med.

I eksemplet ovenfor har prisen netop ramt toppen af trendkanalen, så vi kigger naturligvis efter at gå kort på de lavere tidsrammer, da prisen nu forventes at skifte retning mod bunden af trendkanalen. Her går man kort ved det første luk udenfor den indre trendlinje og sætter sit stop-loss over sidste swing high.

Det ser således ud i grafen:

trendlinje daytrading

Vi kommer i denne artikel ikke nærmere ind på bestemmelse af target, da det er helt emne for sig selv. Men jeg kan kort nævne, at jeg personlig haft succes med at fastsætte et optimistisk target langt væk, men hvor jeg så til gengæld minimerer risikoen ved løbende at traile mit stop-loss, efterhånden som handlen går i min favør. Vi går som sædvanlig ud af handlen, så snart en candlestick lukker uden for trendlinjen.

Eksempler på timing af entry med trendlinjer

Nedenfor ses AUDJPY et par uger senere

indre trendlinjer

Prisen har ramt bunden af trendkanalen og burde søge mod toppen, men i dette tilfælde danner de indre trendlinjer et bull-flag.

Nedenfor endnu et eksempel på AUDJPY, hvor prisen lige har ramt bunden af trendkanalen og nu burde gå mod toppen.

trendlinjer daytrader

Igen er der en god mulighed for at komme med på en long-handel ved første brud og luk over den indre trendlinje.

Trailing af stop-loss og exit med trendlinjer

Nedenfor er der forklaret med udgangspunkt i handlen på AUDJPY.

trailing stop loss

Det er en ret udfordrende metode, da man skal have en god portion tålmodighed. I starten af handlen har man jo ikke en trendlinje at tegne, da prisen ikke har bevæget sig så meget endnu. Det kan man gøre, jo længere handlen går i ens retning.

I en long-handel rykkes stop-loss op under hvert ny swing low, som prisen laver. Denne nye swing-low bliver først bekræftet, når prisen bryder den sidste swing-high.

Se nedenstående eksempel fra samme handel, hvor det er forklaret i grafen.

trendlinie

Generelt kan man sige, at jo mere profitabel handlen udvikler sig til at være, desto mere aggressiv skal man være med sit trailing stop-loss, da man skal undgå at give for meget af sin profit tilbage til markedet i tilfældet af en vending.

Nedenfor er andet eksempel på håndtering af stop-loss ved brug af trendlinjer.

trendlinier

Sammenfatning

Vi håber, at ovenstående eksempler kan give inspiration til jeres daytrading.

I må endelig komme med spørgsmål nedenfor, hvis I har nogen.

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang is experienced day trader particular interested in trading algorithms, strategy development and software.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *