Prognoser for Brexit-afstemningen

Nu nærmer vi os med stor spænding England´s afstemning om deres fremtidige tilknytning til EU. Vi har derfor støvsuget de engelske medier for nyheder, der kan hjælpe med at forudsige resultatet på torsdag.

De bedste data er ikke offentligt tilgængelige

Det er en skuffende tendens, at mange medier blot har adspurgt 900 til 2.000 personer i deres rundspørger, hvilket skaber en vis usikkerhed om rundspørgens validitet.

Det har været fremme flere gange, at en række finansielle investorer og hedgefonde løbende har afholdt rundspørger med langt flere deltagere for at sikre sig det allerbedste investeringsmæssige udgangspunkt forud for afstemningens resultat. Desværre holder de disse informationer meget tæt på kroppen, så i stedet har vi kigget på bookmakernes odds på afstemningen.

Bookmakerne tror ikke på Brexit

The Spectator har lavet en interaktiv graf, der løbende tager udgangspunkt i odds hos flere end 20 engelske bookmakere.

Kilde: www.spectator.co.uk
Kilde: www.spectator.co.uk

Grafen taler for sig selv, men man skal selvfølgelig huske på, at bookmakerne løbende ændrer deres odds for at begrænse deres eksponering og risiko. Så deres odds er på ingen måde repræsentative for befolkningens holdning eller afstemningsresultatet, men snarere et udtryk for de væddemål de allerede har indgået.

Med forbehold for ovenstående, så er der ingen tvivl om, at bookmakerne føler sig overbeviste om, at afstemningsresultatet bliver til fordel for at forblive i EU.

BMG Research: 11% chance for Brexit

BMG har adspurgt 1.064 personer fra den 10. til 15. juni. Resultatet viser et klart flertal til at forblive i EU.

46% har svaret, at de ønsker at forblive i EU, mens 43% ønsker at forlade EU. 11% har ikke taget stilling eller ønsker ikke at udtale sig. Det svarer til 52% for og 48% imod EU. (Kilde: The Scotsman).

Bloomberg: 42% chance for Brexit

Ifølge Bloomberg´s Brexit Tracker er der 42% chance for, at England forlader EU. Blomberg gør dog opmærksom på, at deres data er indsamlet før drabet på Labour-medlemmet Jo Cox i torsdags, hvilket kan påvirke afstemningsresultatet på torsdag. (Kilde: Bloomberg).

The Economist: EU-modstanderne er foran 40% mod 39%

The Economist har bygget en interaktiv model, der viser hvilke dele af befolkningen, der vil stemme for og imod EU. Modellen opdateres to gange ugentligt med udgangspunkt i rundspørge til mindst 900 personer.

Kilde: The Economist
Kilde: The Economist

De ældre, mændene og de fattige ønsker at forlade EU

Det er interessant at se, at blandt de 18-24 årige ønsker 59% at forblive i EU og blot 21% af forlade EU. Omvendt er nationalfølelsen stor hos personer over 60 år. Her ønsker 52% af forlade EU, mens blot 27% ønsker at forblive i EU.

Hos kvinderne ønsker 39% at forblive i EU, mens blot 36% ønsker at forlade EU. Hos mændene ses det modsatte billede; 45% ønsker at forlade EU, mens 38% ønsker at forblive.

Hos segmentet rige er der klart flertal for at forblive i EU med 47% for mod 33% imod. I segmentet fattig er der stor modstand mod EU; hele 49% ønsker at forlade EU, mens blot 29% ønsker at forblive i EU.

Ændrer drabet på Labour-medlemmet Jo Cox valgresultatet?

Helen Joanne Jo Cox
Jo Cox – 1974-2016

Ifølge analysebureauet Qriously fra London viser den første rundspørge til 1.992 personer efter mordet på Jo Cox i torsdags, at andelen af EU tilhængere er faldet fra 40% i dagene før hendes død til blot 32% i fredags.

Den tragiske episode har ikke blot lagt en tiltrængt dæmper på retorikken i EU-debatten, men har også skabt en væsentlig større andel af tvivlere. Siden fredag er andelen af befolkningen, der ikke har taget endelig stilling til EU-afstemningen, steget fra 9% til hele 16%. En usædvanlig stor del af vælgerne er usikre på, hvor de vil sætte krydset i afstemningen. Dermed er usikkerheden omkring valgresultatet blevet endnu større. (Kilde: USAToday).

Hvornår forventes resultatet af EU-afstemningen?

Stemmeurnerne er åbne fra kl. 7 .00 til 22.00 den 23. juni.

Englænderne kan stemme 380 forskellige steder rundt omkring i landet, hvorefter stemmerne vil blive samlet og optalt i 12 regionale centre. De første optællinger forventes opgjort fra kl. 23.30, mens de sidste først forventes omkring kl. 7 næste morgen. Men allerede fra kl. 4 forventes de første prognoser at blive offentliggjort.

Bør man spekulere i EU-afstemningen?

Vi har her på DaytraderLand bragt artikler med både den professionelle daytrader Hans-Henrik Nielsen og Mads Brandt, der begge advarer imod de store udsving i markederne op til afstemningen.

Hvis man trodser alle gode råd og begiver sig ud i en spekulativ handel omkring EU-afstemningen, så er det værd at bemærke følgende forhold:

  • Pundet er faldet rigtig meget siden oktober 2015 som følge af usikkerheden forbundet med afstemningen. Dermed er usikkerheden allerede regnet ind i GBP-prisen.
  • Hvis England forbliver i EU, hvilket ovenstående analyse tyder på, så forventes GBP at stige væsentlig mere, end det forventes at falde, hvis EU-modstanderne vinder valget. Det skyldes tre forhold:
    • 1) Kursen på GBP inkluderer allerede usikkerheden,
    • 2) Markedet straffer usikkerhed og vil reagere positivt på afstemningsresultatet,
    • 3) Selv med et negativt afstemningsresultat, så er der mulighed for at England indgår en særaftale med EU.
  • Selv hvis afstemningen betragtes som værende 50-50%, så vil det forventede afkast ved en stigning i Pundet være væsentlig større, end det tilsvarende tab ved et fald i Pundet.
  • Hvis man laver en investeringshorisont på 6-12 måneder, så er der en stor chance for, at Pundet igen vil være over det nuværende niveau til trods for, at EU-modstanderne vinder valget på torsdag.

Hvad har du tænkt dig at foretage dig i den kommende uge?

Vi du sælge ud af dine aktier? Vil du forholde dig helt passivt? Vil du lave en spekulativ handel forud for valget? Vil du forsat daytrade som normalt?

Del meget gerne dine tanker i kommentarfeltet nedenunder.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen is a serial entrepreneur interested in pattern recognition, high-speed trading and exchange-traded funds (ETFs), who has been trading for more than 25 years. Robin Roy Krigslund-Hansen is writing about technical analysis, risk management, trading strategies on DaytraderLand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *