Daytrading efter Darwin-metoden

darwin-metoden

“Survival of the fittest”

Ovenstående citat kender de fleste mennesker. Det er det verdensberømte citat fra Charles Darwin (1809-1882), der forskede i arternes oprindelse og udvikling og i 1859 udgav bogen “Origin of the Species” (på dansk “Arternes Oprindelse”).

Men de fleste ved ikke, at dette citat i rigtig mange år er blevet helt forkert oversat og fortolket i Danmark.

For når folk hører ovenstående citat, så tænker de ofte på den danske oversættelse, Darwin
der lyder noget i stil med: Den stærkeste overlever. Men det er slet ikke korrekt. Den rigtige oversættelse lyder mere noget i stil med: Den mest opstillingsparate (eller fleksible) overlever. Så det har altså intet med styrke – men derimod med omstillingsparathed – at gøre.

Nå, så blev vi så kloge.

Men hvad kan man bruge dette til i sin daytrading?

Omstillingsparathed er vigtig i daytrading

Min personlige erfaring er, at jo mere jeg øver mig i at lytte til markedet, dets retning, dets spillere og efterfølgende indretter mig derefter, jo større succes får jeg med min daytrading.

De største tabere i min lange karriere som daytrader er dem, hvor jeg stædigt har holdt fast i en idé om, hvilken vej markedet skulle. Jeg har prøvet med simpel råstyrke at vinde over markedet ved stædigt at holde fast i min tabsgivende positioner. Det er både en dum og dyr strategi. I stedet bør man indrette sig efter den virkelighed, der viser sig på skærmen, begrave sit ego, og erkende at det bedste man kan gøre, er at observere markedet og indrette sig derefter.

Lad os tage et eksempel.

Olienprisens bratte fald ultimo 2014

Olie er en af de råvarer, der bliver spekuleret voldsomt meget i. Da den kostede over 100 USD per tønde i 2014, da var der ingen analytikere med respekt for sig selv, der spåede et prisfald på over 50%. Fakta er dog, at olien sidenhen er faldet voldsomt. Det interessante og relevante spørgsmålet i den forbindelse er, hvor tidligt prisfaldet kunne være blevet spottet, hvis man havde forholdt sig fleksibelt og observerende til markedet.

olie-uge

Som vi kan se ovenfor, så brød olieprisen i september 2014 en opadgående trendlinje, der havde været en støtte under prisen i adskillige år. Kunne man på dette tidspunkt have forudset, at olien skulle falde til under 30 USD per tønde?

Trenden var tydeligvis brudt. Det var netop det faktum den fleksible investor, swingtrader og daytrader skulle forholde sig til. Men mange store analytikerhuse blev i månederne efter faldet ved med at spå en snarlig vending i olieprisen. Det skete bare ikke.

Personligt begiver jeg mig ikke af med at spå om, hvor langt en pris skal op eller ned. Så længe den overholder præmisserne for en trend, så investerer jeg i trendens retning og markedets vilkår.

Olienprisen optur i foråret 2016

I marts i 2016 brød olieprisen op igennem den lange nedadgående trendlinje. Her begyndte vi forsigtigt at sige, at man nu nok nærmere skulle kigge efter long-positioner i olie – fremfor forsat at gå short.

På dagsgrafen så bruddet således ud:

olie-dag

Man kan bruge mange forskellige strategier i sådanne tilfælde. Nogen handler aggressivt på selve bruddet. Andre venter til et retracement op i prisen og går long på næste brud. Men er man daytrader, så kan disse sammenhænge være meget vigtige at holde sig for øje.

Personligt har jeg ikke hørt nogle analytikere, der i marts 2016 spåede en prisstigning på olie på 25% indenfor den næste måned.

Men den observante og fleksible daytrader ville have se skiftet på dagsgrafen og så eventuelt have zoomet ned på en mindre tidsramme og timet sine daytrading efter markedets overordnede trend.

Dette kunne have set således ud på 1-timesgrafen:

olie-time

Her kan ses nogle potentielle handler på timegrafen, hvor man kunne have daytradet med profit ved at udnytte den overordnede trend.

Kan man bruge fundamentale faktorer i sin daytrading?

I sådanne tilfælde forholder vi os ikke til olielagre, OPEC-møder, ophævelse af embargoer m.m. Vi kigger udelukkende på markedet og fastholder en åbenhed for forandring.

At medtage fundamentale faktorer i sin daytrading kan godt forbedre dine resultater, men det kan bestemt også låse dig fast i nogle forestillinger om markedet, der gør dig langt mindre fleksibel og omstillingsparat.

I vores daytrading holder vi os helt ude af markedet under nyhederne. Vi handler ikke på nyhederne – eller forsøger at spekulere i, hvad vi tror nyhederne betyder for priserne. Vi kigger på grafen, holder os fleksible, og daytrader så i trendens retning.

Så skal olien op eller ned her fra?

Det har vi ingen idé om. Vi daytrader nemlig efter Darwin-metoden, hvor vi ikke prøver at vinde over markedet med simpel styrke, men til gengæld prøver at vinde ved at holde os fleksible og mere omstillingsparate end de øvrige aktører i markedet.

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *