Risikostyring med Dynamisk R

Som en fortsettelse til artikkelen om risikostyring R, kommer nå denne artikkelen om konseptet Dynamisk R.

Dette er et konsept som jeg i løpet av de siste fem månedene har begynt å være mer oppmerksom på og som jeg i stigende grad tar mer hensyn til i min daytrading og swingtrading.

Vi vil i denne artikkelen forklare konseptet Dynamisk R, og forklare hvordan det kan brukes i din daytrading praksis. Vi vil samtidig beskrive hvorfor det ikke er noe som heter en gratis handel, bare fordi man ikke lenger risikerer noe av ens kapital, og i slutten av artikkelen komme inn på hvorfor det ikke gir noen mening å sette sitt stop-loss i utgangspunktet.

Dynamisk R gir mest mening i bruk hvis man har et profit-target i sin handel. Hvis ikke, blir det vanskelig å måle ens løpende R. Denne artikkelen er derfor mest rettet mot de av dere som handler med profit-target.

Man kan bli mer profitabel i sin daytrading ved å benytte konseptet Dynamisk R i sammenheng med en fornuftig trailing stop-loss strategi.

Selv om man allerede er profitabel, kan man med fordel implementere Dynamisk R i sin strategi og forvente å øke den samlede positive forventede verdi i sin daytrading.

Vi ser dessverre mange daytradere ta fantastiske handler og kalle markedsvendinger korrekt, men når markedet så går i deres retning, men ikke når helt opp til deres profit-targets, ender de med å gi en stor del av profitten tilbake igjen, fordi de blir stoppet ut i break-even.

Hva er Dynamisk R?

Det er mange som ser på begrepet Risk-to-Reward som noe statisk. Altså som en konstant som ikke endrer seg gjennom handelen.

Svært mange daytradere vurderer kun sin Risk-to-Reward når de går inn i markedet og glemmer den helt etterpå. Men det er en stor feil ettersom R er i stadig utvikling i takt med markedets bevegelser.

Risikoen i en daytrade er ikke statisk, men dynamisk.

Et enkelt eksempel på risikostyring

Vi ønsker å kjøpe DAX i 12.090 og har et profit-target på 100 point i 12.190. Vi har satt vårt stop-loss til 50 point. Vi får dermed en R på 2 (hvis du er i tvil om disse grunnleggende begrepene, bør du lese artikkelen om R).

La oss nå anta at handelen går vår vei, og at vi nå er oppe med 75 point. Siden vi enda ikke har flyttet vårt stop-loss opp, har vi nå en R på 0.2 fordi vi både risikerer vår opptjente profitt på 75 point og de 50 point som er avstanden til vårt første stop-loss. Vi har altså i alt 125 points risiko, men med et profit-target som nå kun er 25 point unna den nåværende prisen.

Nå tenker trolig mange at dette er noe de aldri ville gjort, fordi de for lengst ville ha flyttet sitt stop-loss opp for å fjerne risikoen (også kalt trailing stop-loss).

Så la oss anta at vi flytter vårt stop-loss opp til utgangspunktet ved inntredelsen i DAX for å sikre en break-even på handelen. Dessverre ser vi mange gjøre akkurat dette, men nedenfor vil du forstå hvorfor vi mener at man bør glemme hele begrepet break-even når man daytrader.

Vår R har nå utviklet seg til 0.33. Litt bedre enn før, men fortsatt en forholdsvis lav R som krever en meget høy win-rate for å være profitabel.

Selv om det ikke er mulig å flytte ens stop-loss opp, vil mange trolig bli inne i handelen i håp om at prisen vil treffe ens profit-target.

Her blir det interessant. Hvis vi nå lukket handelen og spurte de samme menneskene om de ville inn igjen med samme profit-target og stop-loss, ville de fleste av dem trolig svart at de selvfølgelig ikke ville gjøre det med en så lav R.

Men hvorfor aksepterer man da en så lav R kun fordi man allerede er inne i markedet?

Problemet med begrepet break-even i daytrading

Det er sikkert en del av dere lesere som kjenner til følelsen av å flytte sitt stop-loss opp til utgangspunktet i break-even, slik at man sikrer seg mot å tape på handelen. Det føles ganske så behagelig, fordi man ikke lenger kan tape noe av ens kapital. Jeg kjenner selv til følelsen og har gjort akkurat det samme tidligere.

Det er imidlertid flere problemer ved å flytte stop-loss opp til break-even:

  • Break-even er ikke ensbetydende med at man ikke kan tape noe. Du kan alltid klikke på musen og ta din åpne profitt. Du risikerer altså din åpne profitt.
  • Man blir tilbøyelig til å tenke polarisert. Man forestiller seg kun to mulige scenarier: 1) prisen treffer mitt profit-target, eller 2) prisen treffer mitt break-even stop-loss, og da har jeg likevel ikke tapt noe. Feil!
  • Profit-target oppnås ikke alltid. Man kan ofte ende med å gi unødvendig mye profitt tilbake ved å la hele handelen løpe helt ned til sitt break-even.

Men hva bør man så gjøre?

Slik brukes Dynamisk R i praksis

La oss gå tilbake til konseptet Dynamisk R.

Jeg fraråder deg å være i en daytrade, hvor din R er mindre enn 0.4

Dette tallet har jeg bestemt utfra min egen strategi og statistikk fra min loggbok. For deg kan kanskje grensen være en annen – og betydelig mindre.

Jeg vil selvfølgelig – som alle andre daytradere – helst se mine handler nå opp til mitt profit-target, men jeg har ikke noe i mot å lukke en handel tidlig, hvis min R i løpet av handelen kommer ned på et uakseptabelt lavt nivå og jeg samtidig ikke har noe logisk sted å flytte mitt stop-loss til.

Tradingview er et praktisk verktøy for å måle R

Personlig bruker jeg Tradingview for å lage charts. De har et lite verktøy, hvor man raskt kan beregne sin R til ethvert gitt tidspunkt.

Nå er det ikke slik at jeg beregner min R for hvert tick hver gang markedet beveger seg, men derimot når en candlestick lukker. Det er svært sjelden at jeg tar beslutninger på åpne candles. Unntaket er hvis markedet har truffet mitt profit-target, men jeg av en eller annen grunn ikke er blitt fylt. Da lukker jeg handelen umiddelbart.

Ens R forverres jo nærmere man kommer sitt profit-target. I starten av handelen er det derfor ikke så relevant å se på R da den sannsynligvis fortsatt ligger på et akseptabelt nivå. Det er først når prisen nærmer seg profit-target at jeg for alvor begynner å holde øye med den.

Dynamisk R bør kombineres med trailing stop-loss

Jeg bruker Dynamisk R i samspill med mitt trailing stop-loss. Hvis det på et tidspunkt kommer en stor candlestick som lukker svært nært mitt target (som i eksempelet nedenfor), og det samtidig ikke er noe logisk sted å flytte mitt stop-loss til, bruker jeg å lukke handelen.

Nedenfor ser vi en gullhandel fra januar 2016 som hadde et 57 tick stop og et 145 tick target, noe som ga en opprinnelig R på 2,5.

Handelen gikk stille og rolig i min retning. På et tidspunkt kom det en stor grønn candlestick som lukket 17 ticks unna mitt target. Det eneste logiske sted jeg kunne sette mitt stop-loss ville vært under den store candlesticken, men selv der ville jeg ha hatt en R på 0.25, noe som for meg er uakseptabelt lavt. Jeg lukket handelen manuelt og tok hjem 2,25R i profitt.

Prisen endte med å treffe mitt target et par candlesticks etter, men det er dessverre langt fra alltid å være tilfelle.

Enda et eksempel fra en gullhandel en uke senere

I denne situasjonen kan man lett ende opp med å gi hele profitten tilbake, bare fordi prisen ikke presist treffer ens profit-target.

Det er nesten samme setup som tidligere. Jeg kjøper når prisen går opp gjennom den gule vannrette linjen. Profit-target er et Measured Move. Til å begynne med har jeg en R på 2,8.

Det oppstår deretter en stor grønn candlestick i min retning, og handelen er nesten så godt som hjemme kun 6 ticks unna target. I en slik situasjon kan du enten velge å lukke handelen tidlig, eller håpe på at prisen treffer target på neste candle.

La oss anta at vi flytter vårt stopp til break-even, siden vi ikke lenger ønsker å risikere noe. På dette tidspunktet har vi forverret vår R som nå er så lav som 0.08. Men vi holder fast på handelen, siden vi ønsker å treffe vårt profit-target.

Etterpå skjer noe av det verste som kan skje en daytrader. Handelen snur seg og stopper ut i break-even utgangspunktet.

Jeg ville personlig ha lukket handelen da den grønne candlesticken ble lukket, og dermed vært ute med 2.6R i profitt.

Kan Dynamisk R skade ens equity curve i lengden?

Nå er det opplagt å konkludere at hvis man ofte lukker sin handel før profit-target, vil man miste en del profit på sikt.

Svaret finnes i ens loggbok. Ut fra min erfaring, er ikke dette tilfelle. Tvert imot, har det vært lønnsomt for meg å gjøre det.

Eksempelet med John og Tom

La oss ta for oss et eksempel med to daytradere, John og Tom. De tar nøyaktig samme handel med samme profit-target og stop-loss.

Den eneste forskjellen er at John er klar over konseptet Dynamisk R og derfor alltid lukker sin handel hvis R kommer under 0.4. Tom flytter derimot alltid sitt stop-loss til break-even når handelen når opp på 1R i profitt.

Etter tre handler sitter Tom og ler av John, fordi han lukker sine handler tidlig og derfor alltid misser de siste 10-15 points i profitt.

Ved 4. og 6. handel snur markedet. Tom blir stoppet ut på break-even, mens John lukket sin handel tidlig på grunn av at han enten ble stoppet ut ved sitt trailing stop-loss eller lukket handelen på grunn av for lav R.

Etter seks handler ser stilingen slik ut:

Eksempelet er selvfølgelig fremstilt for å styrke mitt poeng.

Sammendrag av Dynamisk R

Jeg vil anbefale deg å gå gjennom din egen loggbok (alle daytradere bør ha en loggbok), og se om du kan finne en måte å traile ditt stop-loss opp og i takt med at handelen går din vei, og deretter kombinere det med den Dynamiske R. Det er noe som personlig har hjulpet meg mye.

I en senere artikkel vil jeg komme inn på noen av de teknikkene man kan bruke for å traile sitt stop-loss.

Jeg håper du har hatt nytte av artikkelen. Som alltid er jeg åpen for diskusjon og spørsmål. Still dem gjerne under artikkelen eller på DaytraderLands Facebook-side.

Gustav Mejlvang

Gustav Mejlvang er en erfaren daytrader med spesiell interesse for trading algoritmer, strategiutvikling og programvare.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *