How much can you earn as a day trader

We often get asked how much you can earn as a day trader. And as you probably have guessed it’s almost impossible to answer. It all depends on your ...

Q1-prestasjon fra Swing trading

Det er alltid interessant å høre ulike tips til trading og ideer fra ulike tradere. Men får disse traderne noen fortjeneste? Her får du en oversikt over fø...

Hvor mye kan man tjene som trader?

Dette er et spørsmål vi ofte blir spurt om. Her tar Claus oss gjennom regnearket sitt for å se på hva slags muligheter vi har. Vi har alle prø...

Hvordan sørge for å gå konkurs innen trading

Jeg er sikker på at vi alle har hatt problemet med å ha for mye penger på kontoen. Vi har derfor bestemt oss for å lage en liten liste over verktøy ...

4 metoder for å fastsette stop-loss

Her er enda en artikkel vedrørende bruk av stop-loss i daytrading. I artikkelen 5 gode grunner til stop-loss gjennomgikk vi hvorfor det er viktig å alltid bruke stop-loss. Vi anbefaler deg å ...

Hvor galt kan det gå?

Når man begynner å daytrade, anbefaler jeg alltid at man også begynner å føre statistikk/loggbok over ens handler. Dette gjøres både for å få et overblikk over hvordan ...

Trailing Stop Loss – to teknikker

I denne artikkelen vil jeg beskrive de to teknikkene som jeg selv benytter for å traile mitt stop-loss i en åpen handel. Det finnes mange metoder for å traile ens stop-loss, og ...

5 gode grunner til alltid å benytte stop-loss

De fleste daytradere og investorer har hørt dette sitatet: Cut your losses and let your profits run Helt grunnleggende betyr det at du skal skynde deg å kvitte deg med ...

6 fallgruver ved bruk av stop-loss

I det siste har vi skrevet flere ganger om hvorfor man bør bruke stop-loss, og hvordan man bruker det for profittoptimering og for å redusere ens økonomiske risiko. I artikkelen, 5 ...

Risikostyring med Dynamisk R

Som en fortsettelse til artikkelen om risikostyring R, kommer nå denne artikkelen om konseptet Dynamisk R. Dette er et konsept som jeg i løpet av de siste fem må...

Riskoen ved å daytrade på nyheter

Jeg blir ofte spurt om risikoen ved daytrading, og hvordan jeg takler det når det kommer nyheter i markedet. Svaret er ganske enkelt: Jeg handler ikke på tvers av ...

Risikostyring med Position Sizing

Position Sizing Position Sizing er dessverre svært undervurdert, særlig blant nye daytradere som ofte er mer interessert i å lære om metoder og setups. Metoden utgjør kun ...

Risikostyring (R)

Når jeg leser om daytradere og investorer som forteller om resultatene sine, ser jeg ofte uttalelser som  – I går tjente jeg 10% på XYZ-aksjen Eller  – Daytradingen min resulterte i 25 ...