Når robotene får bank

I løpet av de siste dagene har vi skrevet et par artikler om robothandel og Martingale-metoden. Vi har arbeidet med artiklene i en ukes tid og vi hadde planlagt å ...

Mennesket mot maskinen – Har mennesket en sjanse mot robotene?

Gjesteforfatter Charles Phan jobber med profesjonell algoritmehandel for store internasjonale hedgefond i London, og har utviklet avanserte algoritmer i snart 15 år. I min siste kolonne her på DaytraderLand, introduserte jeg ...

Algoritmehandel fra en insider

Jeg er blitt forespurt om jeg vil bidra til å kaste lys over hvordan profesjonell algoritmehandel foregår, samt å kommentere den begynnende hytteindustrien på området på den danske delen av ...

Algoritmehandel – daytrading på millisekunder

Ordet algoritmehandel, også kalt algo-trading i dagligtale, har i økende grad begynt å bli et vanlig begrep blant daytradere og er et tema som ofte blir debattert. Algoritmehandel er definert som ...

Algoritmehandel – fordeler og ulemper

Med algoritmehandel, også kjent som robot-handel, setter man en datamaskin til å handle automatisk på ens konto ut fra en spesifikk algoritme. Dette er et hyppig diskutert emne blant daytradere. Det ...