Dax, Price action

This week price action played out as one could expect. Claus gives us a couple tricks to how you can use the open and close of the DAX in your ...

Q1-prestasjon fra Swing trading

Det er alltid interessant å høre ulike tips til trading og ideer fra ulike tradere. Men får disse traderne noen fortjeneste? Her får du en oversikt over fø...

Rektangel kursmønsteret

I serien om de viktigste prismønstrene er vi nå kommet til rektangelmønsteret. Det finnes selvsagt en bullish og bearish versjon av mønsteret. Vi vil komme inn på ...

Bruk av Inside Bars for å fange momentum og trender

I denne artikkelen vil vi ta for oss emnet Inside Bars, og se på hvordan og når de bør handles for å oppnå størst mulig suksess. I tillegg ...

Korrigerende bølger

Innen Elliot Wave-teorien skiller man mellom korrigerende bølger og impulsive bølger. En korrigerende bølge defineres som en bevegelse mot den primære trenden. Det vil si et ...

Støtte og motstand

Støtte og motstand er det absolutt viktigste i min daytrading. 95% av alle handlene mine involverer enten støtte- eller motstandsnivåer, og de er dermed selve grunnsteinen i min ...

Daytrading med fraktaler

Når vi underviser i daytrading rundt om i landet, er fraktaler alltid en integrert del av pensum. Fraktaler er med på å gjøre det enklere og mer objektivt i ...

Mean Reversion – tjen penger på å gå mot trenden

I vår forrige artikkel, gikk vi gjennom handelsstilen Trend Follower. I denne artikkelen vil vi se på det motsatte: Mean Reversion trading. I denne artikkelen vil vi gå gjennom: ...

Enkel trend-following strategi

Jeg blir ofte spurt om hvilke metoder og indikatorer jeg bruker i min daglige daytrading. En av disse enkle strategiene vil jeg dele med deg her. Dette er en enkel ...

Bruk av flere tidsrammer i daytrading

I denne artikkelen vil jeg berøre et emne som mange tradere først blir kjent med ganske så sent i læringsprosessen, men som ofte kan bidra til en ...

Scalping – å lykkes som Scalper

Denne artikkelen er den første i en serie artikler om ulike handelsformer innen daytrading. Ved handelsformer benyttes ikke spesifikke handelsstrategier, men i stedet spesifikke tidsrammer som daytraderen opererer på. ...

Volume Weighted Average Price (VWAP)

I denne artikkelen vil vi se nærmere på den populære indikatoren Volume Weighted Average Price (VWAP). Du kan gjerne bruke indikatoren til å handle etter mean-reversion strategien, som vi ...

Trend Following – tjen penger på å følge trenden

Vi har fått flere spørsmål vedrørende handelstiler, og har derfor valgt å skrive to artikler om de to viktigste handelsstilene – Trend Following og Mean Reversion. Den fø...

Playing the Gap

I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet “gap”. Vi skal se på hva et “gap” er, hvordan du kan handle gaps og litt statistikk over gaps i ...