Daytrading etter Darwin-metoden

“Survival of the fittest”

De fleste er nok kjent med ovennevnte sitat. Det det verdensberømte sitatet fra Charles Darwin (1809-1882), som forsket på artenes opprinnelse og utvikling, og som i 1859 publiserte boken “Origin of Species” (på norsk “Artenes opprinnelse”).

Men de fleste vet ikke at dette sitatet gjennom flere år har vært feil oversatt og tolket i Norge.

Når folk hører sitatet ovenfor, tenker de nemlig på den norske oversettelsen som omtrent blir slik: Den sterkeste overlever. Men det er ikke riktig. Den korrekte oversettelsen blir heller noe slikt som: Den mest tilpasningsdyktige (eller fleksible) overlever. Det har altså ikke noe med styrke å gjøre – men snarere med tilpasningsevne å gjøre.

Vel, da ble vi litt klokere.

Men hva kan man bruke dette til i sin daytrading?

Hva kan man bruke tilpasningsevne til i daytrading?

Min personlige erfaring er at jo mer jeg øver på å lytte til markedet, dets retning, dets spillere og etterfølgende innretter meg deretter, jo større suksess får jeg i min daytrading.

De største taperne i min lange karriere som daytrader, er dem hvor jeg hardnakket har holdt meg til en idé om hvilken vei markedet vil gå. Jeg har prøvd med enkel rå styrke å vinne over markedet ved hardnakket å holde fast ved mine tapsbringende posisjoner. Det er både en dum og kostbar strategi. I stedet bør man tilpasse seg etter den virkeligheten som vises på skjermen, begrave sitt eget ego og innse at det beste man kan gjøre er å observere markedet og tilpasse seg deretter.

La oss se på et eksempel.

Oljeprisens kraftige nedgang på slutten av 2014

Olje er en av de råvarene som det blir spekulert voldsomt mye i. Da den kostet over 100 USD per fat i 2014, var det ingen analytikere med respekt for seg selv som spådde et kursfall på over 50%. Faktum er imidlertid at oljen har falt dramatisk siden. Det interessante og relevante spørsmålet i denne sammenheng er, hvor tidlig prisnedgangen kunne ha blitt oppdaget hvis man hadde vært fleksibel og observant i forhold til markedet.

olie-uge

Som vi kan se ovenfor, brøt oljeprisen i september 2014 en oppadgående trendlinje som hadde vært en støtte under prisen i flere år. Kunne man på dette tidspunktet ha forutsett at oljen ville falle under 30 USD per fat?

Trenden var tydeligvis brutt. Det var nettopp dette faktum den fleksible investor, swingtrader og daytrader burde forholde seg til. Men mange store analytikerhus forutså en snarlig vending i oljeprisen i månedene etter nedgangen. Imidlertid skjedde ikke dette.

Personlig vil jeg ikke begi meg utpå å spå hvor langt en pris vil gå opp eller ned. Så lenge den er i samsvar med forutsetningene for en trend, investerer jeg i trendens retning og markedets vilkår.

Oljeprisens oppgang våren 2016

I mars 2016 brøt oljeprisen opp gjennom den lange nedadgående trendlinjen. Her begynte vi forsiktig å si at man nå trolig kunne se etter long-posisjoner i olje – fremfor å fortsette å gå short.

På dagsgrafen så bruddet slik ut:

olie-dag

Man kan bruke mange forskjellige strategier i slike tilfeller. Noen handler aggressivt på selve bruddet. Andre venter til et retracement opp i prisen, og går long på neste brudd. Men er man daytrader, kan disse sammenhengene være svært viktige å huske på.

Personlig har jeg ikke hørt om noen analytikere som i mars 2016 spådde en prisoppgang på olje på 25% i løpet av den neste måneden.

Men en observant og fleksibel daytrader ville ha sett endringen på dagsgrafen, og deretter muligens har zoomet ned på en mindre tidsramme og timet sin daytrading etter markedets overordnede trend.

Det kunne ha sett slik ut på 1-timersgrafen:

olie-time

Her kan vi se noen potensielle handler på timesgrafen, hvor man ville ha daytradet med profitt ved å utnytte den overordnede trenden.

Kan man bruke fundamentale faktorer i sin daytrading?

I slike tilfeller forholder vi oss ikke til oljelagre, OPEC-møter, opphevelse av embargo etc. Vi ser utelukkende på markedet og beholder en åpenhet for endring.

Hvis man inkluderer fundamentale faktorer i sin daytrading, kan man godt forbedre resultatene sine, men det kan så absolutt også låse deg fast til noen ideer om markedet, som gjør deg langt mindre fleksibel og tilpasningsdyktig.

I vår daytrading holder vi oss helt ute av markedet i løpet av nyhetene. Vi handler ikke på nyhetene – eller forsøker å spekulere i hva vi tror nyhetene betyr for prisene. Vi ser på grafen, holder oss fleksible og daytrader så i trendens retning.

Så skal oljen opp eller ned herfra?

Vi har ingen anelse. Vi daytrader nemlig etter Darwin-metoden, hvor vi ikke prøve å vinne over markedet med enkel styrke, men til gjengjeld prøver å vinne ved å holde oss fleksible og mer tilpasningsdyktige enn de andre aktørene på markedet.

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen er en meget erfaren daytrader og swing trader, lærer og forelegger, som i løpet av de siste par årene har oppnådd 80-134% profitt på sin daytrading.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *