Dax, Price action

“I did not run my profits long enough” – “The open strategy had a bad week.” This and more in this weeks video from our analyst Claus Andersen. Have a nice ...

DAX, Price Action

By Claus Andersen 1. April 2019 15 min chart: Price is moving in a bull trend. It is late in the trend, and I expect a break of the TL soon. The BO ...

DAX, Price Action

By Claus Andersen 26. March 2019 15 min. chart. Since last weeks high price has been trending down. A potential bear channel is forming. Before the bounce from the channel line price made ...

Parallellforskyvning av trendlinjer

Denne artikkelen bygger videre på artiklene trendlinjer og ytre og indre trendlinjer. Vi anbefaler at du leser dem først for å få mest mulig ut av artikkelen. I denne artikkelen ...

Ytre og indre trendlinjer

I den siste artikkelen om trendlinjer har vi sett på hva trendlinjer er, hvordan de tegnes, hvordan de vurderes og hvordan kan de kan brukes i daytrading for å vurdere fremtidige ...

Trendlinjer

Trendlinjer er et nyttig verktøy i din daytrading-verktøykasse. Det er vanskelig å komme utenom trendlinjer selv om du bare er litt interessert i teknisk analyse. Trendlinjer er grunnsteinene bak ...

Daytrading med fraktaler

Når vi underviser i daytrading rundt om i landet, er fraktaler alltid en integrert del av pensum. Fraktaler er med på å gjøre det enklere og mer objektivt i ...