ADX indikatoren – Daytrading på trender

Mange daytradere opplever at det er noenlunde enkelt å tjene penger i et marked som beveger seg jevnt i en retning (enten opp eller ned), og hvis du lærer å benytte ADX indikatoren, så kan du tjene penger både ved oppadgående og nedadgående trender.

Det som for alvor gir oss daytradere problemer, er når markedet går inn i et såkalt Trading Range, hvor det bare er bevegelser opp og ned innenfor et ganske snevert prisintervall.

Her er et eksempel på hvordan markedet raskt kan endre karakter:

markedsbevægelser

Her ser vi den på den første vannrette kanalen hvordan markedet beveger seg sidelengs innenfor 20-30 pt. Intervall i den tyske DAX-indeksen. Hvis dette fortsetter lenge, vil mange daytradere prøve å finne en trend, og de vil raskt komme til å sitte og handle inn og ut av markedet med små tap og masse handelsomkostninger som følge av dette.

Etter den vannrette kanalen kommer det en lekker periode med stigninger på totalt 60-70 pt., og her kan daytraderen tjene gode penger ved å kjøpe seg inn i trenden og så følge den rolig opp.

Men på et tidspunkt dør trenden ut, og vi får igjen en vannrett periode med en vannrett kanal på ca 15 pt i bredden som vi bør være forsiktige med.

Hvordan spotter vi en sterk trend?

Det er mange måter å spotte trender på. Men en av de temmelig effektive er ved å bruke indikatoren som kalles ADX eller Average Directional Index.

Dette er en indikator som forteller oss om hvor mye det blir “trykket på speederen” i markedet akkurat nå.
Her vil jeg ikke gå så mye inn på hvordan den regnes ut, da det er en ganske kompleks beregning.

Men det første man gjør er å finne ut av hvor sterk henholdsvis kjøper- og selgersiden er. Dette skjer ved å finne to linjer, som kalles Positive Directional Movement Index (+DMI) og Negative Directional Movement Index (-DMI). Disse ser vi satt inn i grafen her:

PDI+-

Her ser vi +DMI (grønn) og –DMI (rød), og vi ser at de først innsnevres, så er de tett forbundet i en periode for så å spre seg fra hverandre igjen.
Når de to linjene beveger seg fra hverandre forteller det at trenden øker i styrke. Og når den grønne linjen er øverst er det en oppadgående trend og rød øverst er ved en nedadgående trend.

Nå kommer vi til den siste beregningen/indikatoren

ADX indikatoren er kort fortalt en sammenregning av de to linjene, som er beskrevet ovenfor.

Når ADX føres inn i diagrammet, ser det ut som dette:

ADXibrug

Her ser vi den blå linjen som indikerer noe om trendens styrke. Jeg har tegnet inn en linje omkring 25, og når ADX ligger over 25 (og gjerne er stigende), så skal vi for alvor være oppmerksomme på å daytrade da markedet i det tilfellet har god styrke.

Når ADX begynner å miste styrke, og vi er på et meget høyt nivå, skal vi igjen passe litt på, da vi så lett kan komme inn i noen sideveis kanaler som ofte kommer til å koste oss penger.

ADX indikatoren skal selvfølgelig ikke stå alene, men den er et glimrende lite redskap å med seg i sin daytrading verktøykasse.

Hvis du vil se mer om indikatoren, kan du se videoene her:

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen er en meget erfaren daytrader og swing trader, lærer og forelegger, som i løpet av de siste par årene har oppnådd 80-134% profitt på sin daytrading.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *