5 gode grunner til alltid å benytte stop-loss


De fleste daytradere og investorer har hørt dette sitatet:

Cut your losses and let your profits run

Helt grunnleggende betyr det at du skal skynde deg å kvitte deg med dine tapere og til gjengjeld gi dine vinnerhandler lov til å kjøre så lenge som mulig.

For å gjøre dette, bruker vi et konsept som kalles Stop-loss.

Som navnet antyder, er det et nivå hvor vår plattform automatisk går ut av en posisjon, uten at du trenger å gjøre noe eller å trykke på noen knapper. Hvis du har gått long i DAX i kurs 10.000, kan du for eksempel sette et stop-loss i 9.980. Det betyr, at i det sekund prisen treffer 9.980, blir du automatisk stoppet ut av din posisjon med et lite tap.

Det høres veldig enkelt ut, men de fleste nye daytradere opplever fort at det ikke er fullt så enkelt.

Vi opplever ofte at – spesielt nye – daytradere, ikke får satt sitt Stop-loss, men i stedet kjører med et såkalt mentalt stop-loss hvor man bare har bestemt seg for et ca.-nivå for når man vil ta sitt tap. Dette er en svært farlig vei å gå, og kan i verste fall koste deg hele din kapital.

I denne artikkelen vil vi ikke komme nærmere inn på hvordan stop-loss skal settes, da dette om kort tid vil bli gjennomgått i en separat artikkel. Imidlertid vil vi her gi deg noen helt klare grunner til hvorfor du alltid skal sette et fast Stop-loss, og hvorfor det bør gjøres samtidig som du aktiverer din handel.

1. Brudd i plattform eller internettforbindelse kan være fatalt

Vi har blitt vant til at teknikken fungerer mesteparten av tiden. Men vi må huske at når vi daytrader, kan selv et kortvarig brudd i din handelsplattform, internett-tilkobling, strømforsyning eller lignende være nokså alvorlig. Spesielt hvis du ikke har angitt et automatisk stop-loss som vil bli aktivert enten du er ved datamaskinen eller ikke.

Når du daytrader, må du sørge for at du setter ditt Stop-loss nivå samtidig med at du går long eller short i markedet. Hvis du har sittet med en aktiv handel i markedet og opplevd at din forbindelse til markedet plutselig blir brutt, vet du hvor nervepirrende det kan være. Hvis du enda ikke har opplevd det, har du en opplevelse til gode.

En ting er en situasjon hvor du bare handler med aksjer for egne penger og hvor ditt verdipapir kanskje kan bevege seg ½-1% i den korte tiden det tar innen du får gjenoppstartet din datamaskin eller internett-tilkobling. Men en helt annen, og langt mer alvorlig situasjon, er hvis du sitter i en gearet posisjon hvor en bevegelse på kun ½% feil vei i markedet, betyr et 25% tap av din trading-konto.

Vi håper at du ser hvor alvorlig det kan være å unnlate å bruke Stop-loss.

Kanskje tenker du at det er helt usannsynlig at det ville skje mens du er innen i en handel i 8 minutter.

Men tro oss når vi sier at slike usannsynlige hendelser ofte oppstår i markedet.

Derfor, sett alltid ditt Stop-loss samtidig med din handel.

2. Et stop-loss hjelper deg til å bestemme din posisjonsstørrelse

Hvis du har lest vår artikkel om risikostyring, vet du hva vi mener med posisjonsstørrelse.

Kort forklart går det ut på at du alltid skal bestemme deg for hvor mye av din kapital du vil risikere per handel. Hvis du har 50.000 kr på din konto, og du maksimalt vil risikere 1% per handel, betyr det at du kun vil tape 500 kr per handel.

For å beregne hvor mye du nå må sette inn på handelen, er det viktig at du har et Stop-loss på et presist kursnivå, slik at du har noe å beregne din innsats med.

Ett eksempel:

Hvis du for eksempel går long i DAX i kurs 10.000 og setter Stop-loss til 9.990, har du 10 point i risiko. Nå dividerer du din samlede risiko på de 500 kr med 10 point, og får dermed 500/10 = 50 kr. Nå må du sette 50 kr per point. Dersom handelen mot forventning går mot deg, vet du med sikkerhet at ditt Stop-loss sikrer deg mot tap større enn 500 kr på denne handelen.

Uten et fast Stop-loss, vil du ikke ha noen mulighet til å gjøre handler med like stor risiko, fordi du ikke vet nøyaktig hvor du velger å gå ut av handelen fra gang til gang.

Nøyaktig samme risiko per handel er helt avgjørende hvis du på lang sikt ønsker å lykkes som daytrader.

Denne risikostyringen kan du som nevnt lese mer om i artikkelen risikostyring, men også i artikkelen om å føre loggbok.

3. Stop-loss begrenser det psykologiske presset

Som vi har skrevet om tidligere på denne siden, er psykologien en faktor som kan ha en negativ innvirkning for de aller fleste daytradere. Vi har tidligere skrevet artikler om psykologien i daytrading og om hvorfor det er så vanskelig å daytrade.

I mange tilfeller er det psykologiske elementet faktisk en så stor faktor at det utgjør hele forskjellen mellom tap og gevinst.

Først og fremst beskytter jo et stop-loss deg mot store tap. Det er det helt grunnleggende formålet med å benytte stop-loss.

Men i tillegg opplever de fleste daytradere at det å ha noen faste, konkrete – og gjerne – nedskrevne regler for hvordan stop-loss settes, hvor mye risiko som tas per handel osv. samlet sett er med på å kunne holde følelsene under kontroll i løpet av en allerede travel dag med mange viktige daytrading- beslutninger. Eller sagt på en annen måte: det gjør det mulig å agere som en robot i løpet av handelsdagen, og deretter tilbringe kveldstimene til kontinuerlig justering av handelsstrategiene.

4. Stop-loss hjelper deg med å føre statistikk over dine handler

Som nevnt ovenfor, og i flere artikler og intervjuer med vellykkede daytradere, er det viktig å føre loggbok over sine handler.

Dette er ikke kun for å kunne tracke sine daytrading handler og notere seg gevinster og tap, men det er minst like viktig for å kunne føre en grundig statistikk over handelsstrategiene. Loggboken vil synliggjøre hvilke markeder ens metoder fungerer best i, hvilke tidspunkter i løpet av dagen som er mest lønnsomme osv. Dette er verdifull kunnskap som du ikke vil være foruten.

I den forbindelse bruker man ofte et parameter som kalles Reward-to-risk factor. Denne faktoren forteller en historie om hvor store dine gevinster er i forhold til dine tapere.

Hvis du har vært inne i en long handel i DAX, hvor din risiko var satt til 10 point med stop-loss, og du endte med en gevinst på 20 point, var din rewad-to-risk facor på 2:1. Det vil med andre ord si at din gevinst var dobbelt så høy som din opprinnelige risiko.

Hvordan man i praksis bruker statistikker fra sin loggbok til å forbedre sin daytrading, vil vi nok skrive en hel artikkel om innen kort tid.

5. Lås profitten innen med trailing stop-loss

Det hittil omtalte stop-loss, har vært et helt vanlig stop-loss som settes for å sikre deg mot tap, hvis din handel går i mot deg med det samme.

En annen del av det å sette stop-loss, er å bruke et såkalt trailing stop-loss, som flytter seg stille og rolig hvis din handel går i riktig retning.

La oss se på et eksempel.

Vi tar igjen utgangspunkt i en long handel i DAX ved kurs 10.000 med et stop-loss ved 9.990 og dermed en risiko på 10 point. La oss nå forestille oss at prisen stiger som forventet, og DAX nå plutselig handles i kurs 10.050. Her bruker man et trailing stopp-loss, som i faste intervaller flytter vår exit-pris oppover i trinn på f.eks. 10 pt. Når prisen nå er oppe i 10.050, ligger vårt stop-loss nå i 10.040, noe som betyr at vi har en profitt på 40 point låst inne når prisen på et eller annet tidspunkt begynner å falle.

Trailing stop-loss kan settes manuelt underveis, men de fleste handelsplattformer støtter også denne muligheten helt automatisk.

Advarsel: stop-loss kan være en falsk trygghet

Man skal imidlertid være klar over at et stop-loss noen ganger kan gi en falsk trygghet.

I de fleste tilfeller oppfører markedet seg ganske så ordentlig, i den forstand at det er en fin balanse mellom kjøpere og selgere, og at innlagte stopp-ordrer blir gjennomført som planlagt og etter boka.

Men en gang imellom skjer det uventede ting som plutselig får markedet til å hoppe veldig langt og veldig fort.

Det skjer sjelden i voldsom grad i større indekser som f.eks. DAX og DOW når vi er nede i 15-, 5- eller 1-minutt grafer, men om man daytrader på for eksempel enkeltstående aksjer, vil man oppleve at det ofte kan opptå store spring i kursen i forbindelse med nyheter, regnskapsføring og andre store begivenheter.

La oss se på et eksempel.

Ovenfor ser vi et eksempel på DAX, hvor kursen hoppet 10 point fra én bar til den neste.

Hvis du her var inne i en short-handel og hadde satt ditt stopp-loss like i overkanten av den første grønne candle, ville du nok først ha blitt stoppet ut av handelen 10 point senere enn planlagt, fordi det ikke var noen motpart til å ta den andre siden av din handel. Som bekjent er jo børsen en markedsplass, hvor det alltid må være både en kjøper og en selger til en gitt pris for at en transaksjon skal finne sted.

Når noe uventet skjer, skjer det ofte at det oppstår hull i grafene. Disse kalles derfor Gaps eller Windows.

Men som nevnt, skjer det ikke så ofte i de store markedene, men det kan forekomme.

Sveitserfrancens adskillelse fra Euroen i januar 2015

Den 15. januar 2015 besluttet Sveits, etter langvarig press på sin valuta, å stoppe koblingen mellom den Sveitsiske franc og Euro.

Dette resulterte i følgende graf:

Ovenfor ser vi CHF mot USD, hvor det skjedde en prisforskyving på ca. 32% på meget kort tid.

I denne forbindelse opplevde man at selv garvede daytradere tapte millioner i løpet av få minutter, ettersom de ikke kunne komme ut av deres posisjoner, til tross for at det var blitt plassert et stop-loss. SaxoBank tapte et tresifret millionbeløp på deres kunders tap. Andre handelsplattformer måtte rett og slett vri om nøkkelen etter denne enestående begivenheten.

Dette er selvfølgelig en helt unik situasjon, men slike ting skjer en gang i blant.

Det er viktig å forstå at ting kan gå galt svært raskt, og det selv om man bruker stop-loss. Men det betyr ikke at du ikke bør bruke stop-loss. Det bør være en fast del av din daglige rutine når du daytrader. I din forretnings-/tradingplan bør du beskrive hvordan du vil sette dine stop-loss, samt hvor du vil flytte dem i tilfelle profitt osv.

Som skrevet tidligere, kommer vi snart med en artikkel om hvilke metoder du kan bruke for å definere dine stop-loss.

Hvis du har spørsmål eller erfaringer – gode som dårlige – er du velkommen til å skrive til oss nedenfor.

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen er en meget erfaren daytrader og swing trader, lærer og forelegger, som i løpet av de siste par årene har oppnådd 80-134% profitt på sin daytrading.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *