Hvorfor bruge indikatorer i daytrading?

hvorfor_bruge_indikatorer

Når man starter på at lære om teknisk analyse, så bliver han hurtigt introduceret til begrebet indikatorer.

Mange bliver fanget af ideen om at have en magisk indikator, der med klare købs- og salgssignaler kan sikre en nem profit. Helt så lige til er det desværre ikke, men indikatorer kan være et særdeles fornuftigt værktøj i din analyseværktøjskasse.

Så lad os kigge på, hvad en indikator overhovedet er for en størrelse.

Hvad er en indikator?

En teknisk indikator er i bund og grund blot en matematisk formel, der regner på en eller flere af følgende tre faktorer:

  • Kursen på et aktiv
  • Tiden
  • Volume/omsætning

Dette regnestykke vises så grafisk, og det kunne f.eks. være et glidende gennemsnit, som lægges ovenpå den almindelige kursgraf som set her.

Indikator-gennemsnit

Hvorfor bruge tekniske indikatorer?

Der er grundlæggende tre ting, som en indikator kan gøre (ingen indikator kan dog gøre dem alle):

  1. Advare/alarmere
  2. Bekræfte
  3. Forudsige

Tekniske indikatorer kan advare eller alarmere

En ting som mange indikatorer kan være gode til er at advare om, at f.eks. en trend er ved at miste sin styrke. Det kunne være den indikator, der hedder momentum, der måler på, hvor stærk en trend er.

Se indikatoren angivet med røde pile i grafen nedenfor:

indikator-momentum

Her fortæller advarer indikatoren om, at trenden nu bliver svagere, og man skal overveje, om man fortsat vil holde sin position.

Tekniske indikatorer kan bekræfte

En indikator kan også bruges til at bekræfte nogle ting, som man allerede synes at kunne spotte i sin graf.

Her ser vi f.eks. hvordan volume (omsætningen i papiret) bekræfter, at en optrend er ved at begynde.

Indikator-OBV

Man kan selvfølgelig aldrig sige noget med 100% sikkerhed i teknisk analyse, men hvis man har et par indikatorer, der sammen med prisudviklingen indikerer f.eks. en kursvending, så stiger sandsynligheden for en god investering markant.

Tekniske indikatorer kan forudsige prisudviklingen

Det lyder en smule mystisk, at man skulle kunne forudsige prisen på en aktie i fremtiden, og sådan hænger det selvfølgeligt heller ikke sammen.

Men Teknisk Analyse er i store træk et spil om sandsynligheder, og hvis man har set et bestemt mønster gentage sig utallige gange over en årrække i en bestemt indikator, så kan man tage udgangspunkt i dette mønster, når man skal investere.

Man kan jo ikke sige det sikkert, men hvis man har set et bestemt scenarie udspille sig 100 gange før, og i 75 af disse tilfælde er aktien steget indenfor de efterfølgende par timer, dage eller uger, så kan man godt sige, at der kan ligge en vis form for forudsigelse i en indikator.

Styrker og svagheder ved brug af indikatorer i daytrading

Indikator kan være glimrende at bruge som redskab i sine daglige analyser. Hvis man bruger et stykke software til at skanne efter mulige kandidater, så kan en indikator også gøre det nemmere at skanne sig frem til forskellige købs- eller salgsmuligheder i markedet.

Men vi skal altid huske, hvad en indikator gør. En indikator indikerer. Det vil sige, at den antyder noget om en prisudvikling. Derfor er det vigtigt, at man dygtiggør sig i at læse en almindelig kursgraf for at kunne spotte mulighederne i markedet.

Når man så har fundet en mulig kandidat, så kan man bruge indikatorerne til at bekræfte, det man har set, inden man træffer sin endelig beslutning.

 

Hans Henrik Nielsen

Hans Henrik Nielsen is a very experienced day and swing trader, teacher and publisher, who in the last couple of years has produced 80-134% profit on his day trading.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *